Jeosenklinal nedir, Jeosenklinal ne demek

Jeosenklinal; coğrafya, jeoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Yer kabuğunun uzun bir süre çöken, buna bağlı olarak kat kat kalın tortullarla dolmuş bulunan bölümü

Fransızca'da Jeosenklinal ne demek?:

géosynclinal

Jeosenklinal kısaca anlamı, tanımı:

Kalın : Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı. Gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para veya armağan, ağırlık. Mayalı hamurun parçalara ayrılıp tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü. Pes (ses). Etli, dolgun. Yoğun, akıcılığı az olan. Enli ve gür (kaş).

Tortul : Tortullaşma sonucu oluşmuş. Tortu niteliğinde olan.

Dolmuş : Yolcu taşımaya yarayan kayık, motor, otomobil, minibüs vb. küçük taşıt. Boş yeri kalmamış, meşbu.

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Çağ, devir.

Diğer dillerde Jeosenklinal anlamı nedir?

İngilizce'de Jeosenklinal ne demek? : geosyncline; geosynclinal