Kızdırmak nedir, Kızdırmak ne demek

 • Kızmasına neden olmak, kızmasını sağlamak.
 • Isıtmak
 • Öfkelenmesine neden olmak, öfkelendirmek, sinirlendirmek.

"Kızdırmak" ile ilgili cümleler

 • "Onları kızdıracak bir kötülük mü yaptın?" - H. R. Gürpınar

Diğer sözlük anlamları:

Isıtmak, hararetlendirmek

Fransızca'da Kızdırmak ne demek?:

chauffer

Kızdırmak anlamı, kısaca tanımı:

Kızdırma : Üzüm çubuklarını köklendirmek için yere gömme, daldırma. Kızdırmak işi. Yüksek vücut ısısı, ateş.

Yüz kızdırmak : Utanmayı göze almak.

Kızma : Kızmak işi.

Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak.

Isıtmak : Çekici, olumlu, hoş bir duruma getirmek. Sıcak duruma getirmek.

Öfkelenme : Öfkelenmek işi.

Öfkelendirmek : Öfkelenmesine yol açmak, kızdırmak.

Sinirlendirmek : Sinirlenmesine sebep olmak.

Neden : Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep. Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin. Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

Olmak : Geçmek, tamamlanmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bulunmak. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Yitirmek, elinden kaçırmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Sürdürmek, yürütmek. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Yetişmek, olgunlaşmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Yol açmak. Sarhoş olmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Uymak, tam gelmek. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Gerçekleşmek veya yapılmak.

 

Kızdırmak ile ilgili Cümleler

 • Onu kızdırmak istemiyorum.
 • Sanırım Tom'u kızdırmak için bir şey yaptım.
 • Onu kızdırmaktansa yalan söylemeyi tercih ederim.
 • Yapmak istemediğin şey Tom'u kızdırmak.
 • Seni kızdırmak istemiyorum.
 • Tom'u bana kızdırmak için bir şey yaptım mı?
 • Tom'un seni kızdırmak için ne yaptığını biliyorum.

Diğer dillerde Kızdırmak anlamı nedir?

İngilizce'de Kızdırmak ne demek? : v. heat, anger, annoy, irritate, tease, aggravate, badger, bait, bug, burn, chafe, enrage, exacerbate, exasperate, gall, get across, heat up, huff, incense, inflame, infuriate, nettle, overheat, peeve, provoke, put about, put out, rile

Fransızca'da Kızdırmak : chauffer, exciter, irriter, echauffer les oreilles, échauffer, faire bondir, monter, piquer, (ate

Almanca'da Kızdırmak : v. anreizen, aufbringen, empören, entrüsten, erbittern, erbosen, irritieren, reizen, überhitzen, verärgern, zecken, zwiebeln, aufreizen

Rusça'da Kızdırmak : v. накалять, накаливать, раскалять, калить, сердить, злить, горячить, раздразнивать, накалить, накалить