Kalıcılık nedir, Kalıcılık ne demek

  • Kalıcı olma durumu.
  • Tözün kendi bağımsızlığı içinde var olma biçimi, tözün var oluşunu sürdürmesi ilkesi, ayrılmazlık karşıtı
  • Mıknatıslayan etki kalktıktan sonra da mıknatıs olarak kalabilen cisimlerin özelliği.

Felsefi anlamı:

Tözün kendi bağımsızlığı içinde var olma biçimi; tözün varoluşunu sürdürmesi ilkesi. Karşıtı bk. ayrılmazlık

Bilimsel terim anlamı:

Bir oluşum ya da bir sürecin değişmeden süregelmesi.

İngilizce'de Kalıcılık ne demek? Kalıcılık ingilizcesi nedir?:

subsistence, permanence

Kalıcılık anlamı, kısaca tanımı:

Kalıcı : Sürekli, geçici karşıtı. Her zaman geçerliğini sürdürecek olan. Bir süre için belli bir yerde kalan, konuk, gidici karşıtı.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Bağımsız : Bağımsız milletvekili. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Müstakil.

Biçim : Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

 

Sürdürme : Sürdürmek işi.

İlke : Öge, unsur. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Temel bilgi. Davranış kuralı.

Ayrılmazlık : Özelliklerin, kendilerini taşıyan nesnelerle, ilineklerin tözle bağlantısı, kalıcılık karşıtı.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Kalıcılık anlamı nedir?

İngilizce'de Kalıcılık ne demek? : n. lastingness, stableness, permanence, permanency

Fransızca'da Kalıcılık : durabilité [la]

Almanca'da Kalıcılık : n. Weiterbestand