Kalk borusu nedir, Kalk borusu ne demek

Kalk borusu; askerlik, denizcilik alanlarında kullanılan bir terimdir.

  • Bir kıtayı veya bir gemideki tayfaları uyandırmak için belirli saatte boru ile verilen işaret

Kalk borusu tanımı, anlamı:

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Tayfa : Bu sefer işçilerinin topluluğu. Zeytin toplayan işçi. Bir adamın yanında bulunan yardakçılar, koşuntu. Gemide türlü işlerde çalıştırılan sefer işçisi.

Uyandırmak : Uyanmasına yol açmak. Herhangi bir sebeple dernekteki üyeliğin dondurulmasından vazgeçerek çalışmalara katılmasına izin vermek. Üstü küllenmiş ateşi yeniden canlandırmak. Çıra, lamba, soba vb. ışık veren şeyleri yakmak, tutuşturmak. Aklını başına toplamasını sağlamak, gözünü açmak.

İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. El, yüz hareketleriyle gösterme.

Diğer dillerde Kalk borusu anlamı nedir?

İngilizce'de Kalk borusu ne demek? : n. reveille, clarion call, rouse

Fransızca'da Kalk borusu : réveil [le]

Rusça'da Kalk borusu : n. заря (F)