Kanser nedir, Kanser ne demek

Kanser; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Kanser" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Doktorlar, kendisinde ilerlemiş bir kanser bulmuşlardır." - F. R. Atay

Biyoloji'deki anlamı:

Organizmada meydana gelen ve hücreleri kontrolsüz büyüyen kötü huylu tümörlere verilen genel ad.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Organizmada meydana gelen ve hücreleri kontrolsüz büyüyen kötü huylu tümörler.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Kötücül tümör.

İngilizce'de Kanser ne demek? Kanser ingilizcesi nedir?:

cancer, malign tumour

Kanser hakkında bilgiler

Kanser, hücrelerde DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır. Günde vücudumuzda (DNA'da) yaklaşık 10.000 mutasyon olmasına rağmen immün sistemimiz her milisaniye vücudumuzu tarar ve kanserli hücreleri yok eder.

Sağlıklı vücut hücreleri bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu yetenekleri de sınırlıdır. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre ne zaman ve nerede bölünebileceğini bilme yeteneğine sahiptir

 

Buna karşın kanser hücreleri, bu bilinci kaybeder, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Kanser hücreleri toplanarak urları (tümörleri) oluştururlar, tümörler normal dokuları sıkıştırabilirler, içine sızabilirler ya da tahrip edebilirler. Eğer kanser hücreleri oluştukları tümörden ayrılırsa, kan ya da lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilirler. Gittikleri yerlerde tümör kolonileri oluşturur ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılması olayına metastaz adı verilir.

Kanserler oluşmaya başladıkları organ ve mikroskop altındaki görünüşlerine göre sınıflandırılırlar. Farklı tipteki kanserler, farklı hızlarda büyürler, farklı yayılma biçimleri gösterirler ve farklı tedavilere cevap verirler. Bu nedenle kanser hastalarının tedavisinde, var olan kanser türüne göre farklı tedaviler uygulanır. Her kanser aynı yapıya sahip değildir.

Kanser ile ilgili Cümleler

 • Jale'ye 2013 yılında yumurtalık kanseri teşhisi kondu.
 • 2013 yılında Tom'a böbrek kanseri teşhisi kondu.
 • Kanser için en iyi ilaç nedir?
 • Kanser derhal kaldırılmalı.
 • Kanser farklı organlara yayıldı.
 • Sence her yıl kanserden kaç kişi ölür?
 • Tom'a mide kanseri tanısı kondu.
 • Kanser hastaları sıklıkla bulantı nöbetlerini azaltmakla uğraşmak zorundadır.
 • Jale'ye ekim ayında meme kanseri teşhisi kondu.
 • Ekim 2013'te Tom'a kolon kanseri teşhisi kondu.
 • Ali kanserle savaşını kaybediyor.
 • Kanser hastalığı insanlığın en büyük düşmanıdır.
 • Kanser insanlığın en büyük düşmanı.
 • Kanser araştırmaları için para bağışında bulunuyor.
 

Kanser kısaca anlamı, tanımı:

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Hücre : Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda.

Kontrol : Denetleme. Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma. Denetçi, kontrolör. Yoklama, arama.

Çoğalma : Çoğalmak işi, fazlalaşma, ziyadeleşme.

Yayılma : Dağınık savaş düzeni. Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalığın veya kötü huylu urun organizmanın başka bir yerine sıçraması, metastaz. Yayılmak işi, intişar. Işığın, bir kaynaktan çıkarak doğru çizgiler durumunda türlü yönlere dağılması.

Kanser bilimi : Kanseri ve ona yol açan hastalıkları inceleyen tıp dalı, kanseroloji.

Kan kanseri : Kemik iliğinde kan hücrelerinin farklılaşması ve olgunlaşmasının bozulmasına bağlı olarak kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi.

Kanser bilimsel : Kanser bilimi ile ilgili, kanserolojik.

Kanserleşme : Kansere dönüşme.

Kanserleşmek : Kansere dönüşmek, kanser durumunu almak.

Kanserli : Kanser niteliğinde olan. Kansere yakalanmış.

Kanserojen : Kanser yapıcı.

Kanseroloji : Kanser bilimi.

Kanserolojik : Kanser bilimsel.

Yakın : Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Uzak olmadan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmayan yer.

Uzak : Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan. Arada çok zaman bulunan. Eli, gücü veya hükmü yetişmez. Yakın olmayan yer. İhtimali az olan. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı.

Sıçrama : Ayaklarla, birdenbire yeri teperek kısa süre havaya yükselme. Sıçramak işi.

Hastalık : Aşırı düşkünlük, tutku. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Ruh sağlığının bozulması durumu. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

Amansız : Aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim, biaman.

İncitmebeni : Kanser.

Dokunmabana : Kanser.

Hasar : Herhangi bir olayın yol açtığı kırılma, dökülme, yıkılma gibi zarar.

Kanser cisimciği : Russel cisimcikleri.

Kanser incisi : Keratin incisi.

Kanser oluşturan bitkiler : Eğrelti otu ve kanarya otu, su kanarya otu gibi pirolizidin alkoloiti içeren ve kanser yapıcı özelliğe sahip olan bitkiler, karsinogenik bitkiler.

Kanserleştirme : Kanserleştirmek durumu.

Kanserleştirmek : Bir organı kanser durumuna getirmek.

Kanserojenik : Kanserojen.

Diğer dillerde Kanser anlamı nedir?

İngilizce'de Kanser ne demek? : n. Cancer, carcinoma

Fransızca'da Kanser : cancer [le]

Almanca'da Kanser : n. Karzinom, Krebs

Rusça'da Kanser : n. рак {мед.} (M)