Kara para nedir, Kara para ne demek

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Ülke mevzuatı ve vergi sistemi dışında, ağırlıklı olarak kumar, kaçakçılık veya insan ticaretinden sağlanan yasadışı gelir.

İngilizce'de Kara para ne demek? Kara para ingilizcesi nedir?:

illicit money

Kara para hakkında bilgiler

Uluslararası literatüre göre yasal olmasına rağmen kayıt dışı olan ekonomik faaliyetler kara para adıyla değil, gri para olarak adlandırılmaktadır.

Organize suç örgütlerinin istikrarlı bir politik ve ekonomik yapılanmanın olmadığı özellikle Güney Amerika, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinde çok büyük rakamlarla ifade edilen kara paranın arzettiği tehlikeyi işaret etmek içinJean Ziegler'in İsviçre Daha Beyaz Yıkar adlı kitabında; ABD bankalarının net aktifleri 4.2 trilyon civarındadır ve her yıl resmi ve kayıtlı sektöre giren paranın % 10'nu kara-paradır. Bu para yaklaşık olarak ABD'nin savunma bütçesine eşittir. Yine bu rakam bütün Batı Avrupa ülkelerinin 1 yıllık petrol alımlarını karşılayacak bir boyuttadır. demektedir.

Kara-paraya karşı önlem alınmazsa 2020 yılında ABD Başkanı'nı mafya seçtirtecektir. (The Economist)

Para aklama kavramı, organize suç kavramıyla birlikte gelişmiştir. Yüzyılın başında ABD'de Al Capone'la mücadele eden FBI, ünlü gangsterin suçtan, özellikle de içki kaçakçılığından elde ettiği geliri sahip olduğu çok sayıdaki çamaşırhanenin "geliri" gibi göstererek akladığını tespit etmiş Al Capone'a her ne kadar organize suçtan ceza verilemese de bu sayede "vergi kaçakçılığından" ceza verilmiş, bu arada çamaşırhanelerden esinlenen "para yıkama" ve "para aklama" kavramı yerleşmiştir.

 

Kara para ile ilgili Cümleler

  • Kara para skandalı, 11 Eylül, euronun yayılması, Eski Avrupa, IV. Hartz, Bayan Başbakan, vantilatör mili, iklim felaketi, mali kriz, enkaz primi ve kızgın vatandaş, Almanya'da yılın son 10 kelimesidir.
  • Kara para aklamakla suçlandı.
  • Ali kara para aklıyor.

Kara para kısaca anlamı, tanımı:

Kara para aklamak : Yasa dışı yollarla elde edilen parayı yasallaştırmak için yatırım yapmak.

Para : Kazanç. Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.

Kara paracılık : Kara paracı olma durumu.

Kazanç : Satılan bir mal, yapılmış olan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü. Yarar, çıkar, kâr.

Uluslararası : Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal.

 

Literatür : Kaynak. Edebiyat.

Yasal : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal.

Kayıt : Yiyecek. Resmî belge. Önem verme. Bir yere mal ederek deftere geçirme. Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması. Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. Araç, eşya. Pencere çerçevesi. Sesi veya görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. Şart.

Ekonomik : Az masraflı, hesaplı, iktisadi. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Kolay kullanılabilen.

Faaliyet : Canlılık, hareket. Çalışma. İşler durumda olma, etkinlik.

Yasa : Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun.

Dışı : Kadın. Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey). Şuh, işveli, çekici. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan. Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki). Yumuşak, kolay işlenen (maden). Verimli, doğurgan.

Kara paracı : Kara parayla uğraşan kimse.

Diğer dillerde Kara para anlamı nedir?

İngilizce'de Kara para ne demek? : n. black money