Kasacı nedir, Kasacı ne demek

  • Veznedar, vezneci.
  • Kasa yapan veya satan kimse

Kasacı kısaca anlamı, tanımı:

Kasacılık : Kasacının yaptığı iş.

Veznedar : Vezneci.

Vezneci : Banka vb. kurum ve kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar. Terazi yapan veya satan kimse.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kasa : Birbiri üzerine istif edilerek yüksekliği ayarlanabilen atlama aracı. Bazı oyunlarda oyunu yönetme veya para karşılığında fiş verme işi. Ticarethanelerde para alınıp verilen yer. Tahta veya sentetik maddelerden yapılmış, dört köşe, sağlam ambalaj parçası, sandık. Basımcılıkta dizgi harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla. Varlıklı kişinin harcamalarını yapan kimse. Vagon, kamyon veya traktörün yük taşımak için şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça. Kapı ve pencerelerin sabit olarak tutturulduğu asıl çerçeve. Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Kasacı anlamı nedir?

Rusça'da Kasacı : n. кассир (M)