Kermes nedir, Kermes ne demek

Kermes; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bir derneğe, bir çalışmaya yardım sağlamak amacıyla genellikle açık havada satış yapılarak gelir sağlanan toplantı
  • Küçük şehirlerde bayram veya panayır günlerinde yapılmış olan eğlenceli toplantı.

Kermes anlamı, kısaca tanımı:

Çalışma : Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması. Çalışmak işi, emek, say.

Yardım : Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Etki. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Bağış, iane.

Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Elde etmek, sahip olmak. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

 

Hava : Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Müzik parçalarında tür. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. Tarz, üslup. Çevreyi kuşatan boşluk. Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans. Keyif, âlem. Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik. Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu. Çekicilik. Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi. Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz). Gökyüzü. Esinti.

Satış : Satma işi. Satıcı ile alıcı arasında yapılmış olan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılmış olan işlem, satım.

Toplantı : Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima. Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin her biri.

Kermes meşesi : Kayıngiller (Fagaceae) familyasından, her dem yeşil, yaprakları dikenli, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde geniş bir yayılış gösteren, makinin en başları bitkilerinden biri.

Kermesit : Formülü Sb2S2O, doğal, kırmızı antimon sülfür pigmenti, Lirostibnit.

Diğer dillerde Kermes anlamı nedir?

İngilizce'de Kermes ne demek? : [Kermes] n. kermes

n. charity market or fair

n. kermess, kermis, sale of work

Fransızca'da Kermes : fête [la], kermesse [la]

Almanca'da Kermes : die Kirmes, der Jahrmarkt, das Volksfest