Keypad application mode türkçesi Keypad application mode nedir

  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Tuş takımı uygulama kipi.

Keypad application mode ingilizcede ne demek, Keypad application mode nerede nasıl kullanılır?

Keypad : Küçük klavye. Özel tuş takımı. Miniklavye. Mini klavye. Tuş bloğu. Klavye. Tuş takımı.

Application : Kullanım. Paya katılma istemi. Müracaat formu. Dilekçe. Anamal paylarına katılabilmek amacıyla yazılı olarak yüklenimde bulunulması. Özen. Dikkat. Başvuru formu. Uygulama. Bir oyunun, bir sahnenin ya da bir kesimin sahne üzerinde denenmesi.

Mode : Biçim. Makam (müzik terimi). Tel, yay, kovuk ya da dalgalı akım cevrimi gibi titreşebilen yapıların değişiksıktıkta titreşim biçimleri. Bir dizi ya da dağılımda en yüksek sıklık gösteren ve dağılımın dizgesinde tepe noktasına karşılık olan değer. Şekil. Tipik değer (istatistik). Üslup. Yöntem. Moda. Birbirine karışmadan incelenebilen titreşim ya da devinim biçimlerinden her biri.

İngilizce Keypad application mode Türkçe anlamı, Keypad application mode eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Keypad application mode ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Abbreviate : Kırpmak. İhtisar etmek. Özetlemek. Sadeleştirmek. Kısaltmak.

 

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Abort : Bitirmeden durdurmak. Başarısızlıkla sonuçlanmak. Erken doğum yapmak. İmtina etmek. Durdurmak. Tamamlamadan durdurmak. Dölütünü düşürtmek. Bebek düşürmek. Başarısızlıkla bitmek.

Absolute loader : Mutlak yükleyici. Salt yükleyici.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Ac adapter : Ac bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı.

Abstract syntax tree : Soyut sözdizim ağacı. Soyut söz dizimi ağacı.

Access control : Giriş kontrolü. Erişim denetimi. Erişim kontrolü. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Erişim denetim.

Access mechanism : Erişim mekanizması. Erişim düzeneği.

Keypad application mode synonyms : accelerator key, abort sequence, absolute device, access key, acception, accent char.