Kişiler arası nedir, Kişiler arası ne demek

Kişiler arası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bütün insanları göz önüne alan

Kişiler arası ile ilgili Cümleler

  • Ali ve Mary gelmek istemeyen kişiler arasındaydı.
  • Onun romanları genç kişiler arasında ünlüdür.
  • Ali ve Mary gidecek sonuncu kişiler arasındaydı.

Kişiler arası kısaca anlamı, tanımı:

Kişiler arası ilişki : Bireyler arasındaki toplumsal etkileşim veya karşılaşma.

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Eş, koca. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Erkek.

İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Bütün : Bozuk olmayan (para). Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi. Birlik, tamlık. Parçalanmamış. Eksiksiz, tam.

Göz : Çekmece. Delik, boşluk. Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri. Bölüm, hane. Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak. Bazı deyimlerde, görme ve bakma. Nazar. Bazı yaraların uç bölümü. Görme organı, basar. Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı. Oda. Terazi kefesi. Bakış, görüş.

 

Alan : Yüz ölçümü. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Bir çalışma çevresi. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.