Kondisyon bisikleti nedir, Kondisyon bisikleti ne demek

Kondisyon bisikleti; bir spor terimidir.

  • Vücut sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sabit, tekerleksiz, üzerinde pedalların direnç derecesini ayarlayan bir mekanizmanın bulunduğu araç

Kondisyon bisikleti anlamı, kısaca tanımı:

Kondisyon : Fiziksel ve ruhsal bakımdan bir sporcunun durumu. Şart, durum.

Bisiklet : Tekerlekleri pedal aracılığıyla ayakla döndürülen binek aracı, çiftteker, derrace, velespit. Bu araçla yapılmış olan bir spor türü.

Vücut : İnsan veya hayvan gövdesi, beden. Var olma, varlık.

Korumak : Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek. Karşılamak, denk gelmek. Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek. Tehlikeli, zararlı durumları önlemek. Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek. Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek. Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek.

Geliştirmek : Gelişmesini sağlamak, gelişmesine yol açmak.

Sabit : Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan.

 

Tekerlek : Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen çember, teker. Bu biçimde olan.

Pedal : Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık.

Direnç : Bir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen, mukavemet, rezistans. Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet. Bir nesnenin elektrik akımına karşı dayanma özelliği, mukavemet, rezistans.