Kurşunlanmak nedir, Kurşunlanmak ne demek

  • Kurşunlama işine konu olmak

Kurşunlanmak kısaca anlamı, tanımı:

Kurşun : Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi. Bu elementten yapılmış. Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb).

Kurşunlama : Kurşunlamak işi.

Konu : Üzerinde konuşulan şey, bahis. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje.

Olmak : Yitirmek, elinden kaçırmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Sarhoş olmak. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Yaklaşmak, gelip çatmak. Sürdürmek, yürütmek. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Yetişmek, olgunlaşmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Bulunmak. Geçmek, tamamlanmak. Uymak, tam gelmek. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Yol açmak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Gerçekleşmek veya yapılmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek.

Diğer dillerde Kurşunlanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Kurşunlanmak ne demek? : (nesne almayan fiil)