Leaseman türkçesi Leaseman nedir

Leaseman ingilizcede ne demek, Leaseman nerede nasıl kullanılır?

Releasement : Tahliye. Salıverme. Bırakma.

Lease agreement : Kira sözleşmesi.

Lease back : Geri kiralama.

Lease expires : Kira bitişi.

Lease for construction : Yapım sözleşmesi. Yapı yaptıracak olan bir kimse ile yapının yapılmasını üstlenen üstenci arasında yapılan ve yapının taşıyacağı özelliklerle yapım süresini, ödenecek parayı ve öteki ayrıntıları gösteren sözleşme.

Building lease : Hasılat kirası.

Lease out : Kiraya vermek.

Lease obligation : Kiralama yükümlülüğü. Bir mülkiyeti kiralayacağına dair verilen söz.

A new lease of life : Yeniden doğma.

Sale and lease back : Satma ve geri kiralama. Sat ve geri kirala. Mevcut bir varlığın bir finansal kuruma satılarak sonradan kiralanması.

İngilizce Leaseman Türkçe anlamı, Leaseman eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Leaseman ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cinematographer : Film çeken kimse. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı devinimlerini gerçekleştiren, görüntülerin film üzerine saptanmasını sağlayan kimse. tv. televizyon alıcısını doğrudan doğruya çalıştıran kimse. Sinematograf. Görüntü yönetmeni. Alıcı yönetmeni. Fotoğraf yönetmeni.

 

Artist : Sanatkar. Ressam. Resimci. Yaratıcı ve olağandışı nitelikleri olan, sanat yapabilecek yetkide olan kişi. Heykeltıraş. Usta. İşinde çok başarılı kimse. Sanatçı.

Tenant : Kiralama işleminde kiraya konu olan malların kullanım hakkını devralan kişi. Sakin. Mutasarrıf. Kirada oturmak. Malik. Kiralamak. Kullanma hakkına sahip olan.

Landlady : Evini kiraya veren mal sahibi kadın. Ev sahibi kadın. Pansiyoncu kadın. Evsahibesi. Evsahibi. Mal sahibi kadın. Ev sahibi. Lojman sahibi. Ev sahibesi.

Lessor : Uzun vadeli kiraya veren. Uzun vadeli kiralayan. Kiraya veren kişi. Bir malı kiraya veren kişi. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir malı bedel karşılığında kullanan kişi.

Leaseholders : Müstecir.

Leaseholder : Müstecir.

Quarryman : Taş kıran işçi. Taş ocağı işçisi.

Owner : Malik. Mal sahibi. İye. Zilyet. Mutasarrıf. Sahip.

Leaseman synonyms : press photographer, leasers, hirer, leasor, charterer, leasehold, gaveler, lessees, landladies, lease holder, lease giver, gaveller, landlord, stone breaker, homeowners, householder, quarrier, leaser, locator, creative person, leaseholds, lessee, paparazzo, lessors, photographer, landlords, camera operator, lodgers, lodger, lesser, householders, hirers, homeowner.