Lease out türkçesi Lease out nedir

  • Kiraya vermek.

Lease out ingilizcede ne demek, Lease out nerede nasıl kullanılır?

Lease : Kiralama geliri. Tutmanlık sözleşmesi. Bir taşınmazın iyesi ile tutmanı arasında, ödenecek tutmalığı, taşınmazın kullanılış biçimini ve herbirinin karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek üzere yapılan anlaşma, bağıt. Uzun vadeli finansal kiralama. Kiralamak. Bir kimsenin, iyesi bulunduğu taşınmazın kullanımını, belirli bir süreyle ve belirli bir para karşılığında bir başkasına bırakmasını anlatan ikili ilişki. Kontratla kiralamak. Tutmanlık. Bir çeşit kira bağıtına dayanan ve kiracıyı kendisine bırakılan nesnelerin verim ve gelirini toplamak ve kiralananı gereği gibi işleterek gelir yeteneği ve gücünü azaltmamakla yükümlü kılan gelir.

Out : Bayılmak. Çıkarmak. Dışarı çıkarmak. Yanmak. Nakavt etmek. Ortaya çıkmak. Çıkış. Kovmak. Dışarı atmak. Kendini belli etmek.

Lease agreement : Kira sözleşmesi.

Lease back : Geri kiralama.

Lease expires : Kira bitişi.

Lease for construction : Yapım sözleşmesi. Yapı yaptıracak olan bir kimse ile yapının yapılmasını üstlenen üstenci arasında yapılan ve yapının taşıyacağı özelliklerle yapım süresini, ödenecek parayı ve öteki ayrıntıları gösteren sözleşme.

 

İngilizce Lease out Türkçe anlamı, Lease out eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Lease out ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Farm out : Havale etmek. Sorumluluk yüklemek. Başkalarına sorumluluk vermek. İşi başkalarına yüklemek. Bakımı için anlaşmak (çocuk). Başkalarına iş vermek.

Farmed : İşlenmiş (toprak). Sürülmüş (tarla). Ekip biçmek. Çiftçilik yapmak. Yetiştirmek. İşlemek.

Farms : İşlemek. Çiftlikler. Yetiştirmek. Ekip biçmek. Çiftçilik yapmak.

Job : Görevi kötüye kullanmak. Alet. Güçlük. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Meslek. Görev. Bir bilgisayarda uygulanmak üzere bir ya da birçok görevden oluşacak biçimde tanımlanmış bilgi işlem öbeği. Zimmetine geçirmek. İş yapmak.

Rent : Tutmak. Kira getirmek. Kira. Tekelci toprak geliri. Kiralamak. Kiraya verilen yapı ya da yere karşılık kiralayandan alınan ücret. Kira ile tutmak. Yarık. Kiralama ücreti. Tutmanlık sözleşmesi uyarınca, taşınmaz iyesine ödenen para.

Let out : Genişletmek. Kaçmasına izin vermek. Genişletmek (elbiseyi). İhale etmek. Kiralama. Çıkarmak. Vermek. Kiraya verme. Ses çıkarmak.

Hire out : Kiraya verme. Kiralama. Kiralamak.

Jobs : İş yapmak. Kiralamak. Ufak tefek işler yapmak. Görevi kötüye kullanmak. İşe yerleştirmek. Komişyonculuk yapmak. Zimmetine geçirmek.

Lets : Ses çıkarmamak. Vermek. İzin vermek. Meydan vermek. Dirmek. Bırakmak. Dürmek. Kiraya verilmek. İhale etmek.

Lease out synonyms : let out on hire, farm, let, letting out, jobbed, lease.