Lenfatik sistem nedir, Lenfatik sistem ne demek

Lenfatik sistem; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

Omurgalılarda vücuda yayılmış, kan dolaşım sisteminin uçlarına bağlı ince kılcal ağ.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Omurgalılarda vücuda yayılmış lenf damarları ve bu damarlar aracılığıyla birbirlerine bağlanan lenf yumrularından oluşan sistem, sistema limfatikum, lenf sistemi.

Lenfatik sistem hakkında bilgiler

Lenfatik sistem veya lenf sistemi, lenf taşıma sistemi ve lenfodik doku ile oluşan bir organ sistemidir. İkinci bir dolaşım sistemi olarak tanımlanabilecek olan lenf sistemi yine de yapısı itibariyle dolaşım sisteminden çok farklıdır. Dolaşım sisteminden bağımsız olarak çalışan lenfatik sistem bağışıklık sistemi içeriğini yine dolaşım sistemine boşaltır ve genel olarak bağışıklıkta rol alır. Lenfatik sistem kabaca iki temel başlığa ayrılabılır. Lenf düğümleri ve lenfatikler (lenf damarları). Lenf kapillerleri veya lenfatikler normal dolaşımın aksine merkezden perifere değil, periferden merkeze doğru yöndedir. Örneğin bağırsaklarda villuslar içerisinde başlar. Buradaki alt ünitelere lakteal adı verilir. Lenf kapillerleri bir ucu kapalı formasyondadır. Laktealler birleşerek daha büyük lenfatikleri oluşturur. Göğüs-karın hizasında ise Cysterna chili denilen (Peke sarnıcı) yapıya ulaşarak sistemik dolaşıma geçerler. Bu arada yollar üzerinde lenf düğümlerini oluştururlar. Lenf düğümlerinin yangısına lenfadenitis, lenf damarlarının yangısına ise lenfanjitis denir.

 

Lenfatik sistem kısaca anlamı, tanımı

Lenf : Damarlarda dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan, lenfa

Lenfa : Lenf.

Lenfatik : Lenfle ilgili olan. Lenfatizme tutulmuş olan (kimse).

Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

Bağışıklık sistemi : Vücuda zarar verebilecek yabancı maddeleri tanıyan ve yok etmeye çalışan hücre ve organlar, immün sistem. Organizmaya dışarıdan giren yabancı maddelere, antijenlere karşı hedef teşkil eden ve onların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayan T ve B lenfositler, plazma hücreleri ve makrofajların yer aldığı sistem, immün sistem. Lenf yumrusu, tonsilla, timüs, dalak, kanla ilgili düğüm, kanla ilgili-lenf yumrusu ve mide-bağırsak dokusunun bağ dokusundaki lenf folikülleri bağışıklık sisteminin oluşumlarıdır.

 

Sistema limfatikum : Lenfatik sistem.

Sistemik dolaşım : Büyük kan dolaşımı.

Dolaşım sistemi : Organizmada kan dolaşımının görevini sağlamak üzere bir araya gelmiş olan yürek ve kan damarları topluluğu. Sirkülasyon sistemi. Organizmada kan dolaşımının görevini sağlamak üzere bir araya gelmiş olan kalp ve kan damarları topluluğu, sirkulasyon sistemi. Besin maddeleri ve oksijeni dokulara taşıyan, artık maddeleri dokulardan uzaklaştıran, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde görev alan ve hücresel işlevlerin düzenlenmesi için hormon ve diğer ajanları organizmaya dağıtan, kalp ve damarlardan oluşan bir taşıma sistemi. Büyük ve küçük dolaşım olmak üzere ikiye ayrılır. (Eş anlamlısı: dolaşım organı, sirkülasyon sistemi),Organizmada dolaşım görevini yerine getirmek üzere bir araya gelmiş olan yürek ve kan damarı sistemi topluluğu.

Lenf sistemi : Ak kan sistemi. Lenfatik sistem.

Omurgalılar : Memelileri, kuşları, amfibyumları, sürüngenleri, yuvarlak ağızlıları ve balıkları içine alan hayvanlar âlemi (Vertebrata).

Bağışıklık : Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu.

Ucu kapalı : Sonucu belli olan, seçenekleri bulunmayan.

Formasyon : Biçimlenme. Yetişim.

Üzerinde : Üstünde. ile ilgili, üzerine.

Limfatik : Bankroftiyan ve brugiyan filaryazis için kullanılan ortak bir terim.

Bağımsız : Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Müstakil. Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse.

Bağırsak : Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.

Sistemik : Sayısal ve ekonomik konulara belli sistemler çerçevesinde bakan.

Bu arada : Bu süre içinde. Yeri gelmişken, bu meyanda. Bir işi yaparken birlikte, beraber.

Bağlanan : Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirmek için yapılan bent.

Diğer dillerde Lenfatik sistem anlamı nedir?

İngilizce'de Lenfatik sistem ne demek ? : lymphatic system