Mahmur nedir, Mahmur ne demek

Mahmur; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Sarhoşluğun sebep olduğu sersemlik içinde olan.
 • Süzgün, dalgın bakışlı (göz).
 • Uykudan sonra üzerinde sersemlik, ağırlık bulunan

Mahmur isminin anlamı, Mahmur ne demek:

Erkek ismi olarak; Sarhoşluğun verdiği sersemlik. Uyku basmış göz, baygın göz.

Mahmur tanımı, anlamı:

Mahmur çiçeği : Çiğdem.

Mahmurlaşma : Mahmurlaşmak durumu.

Mahmurlaşmak : Mahmur bir duruma gelmek.

Mahmurluk : İçki içmiş bir kimsenin duyduğu baş ağrısı ve sersemlik, ayıltı. Uykudan sonra duyulan ağırlık ve sersemlik.

Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey.

Sersemlik : Sersemce iş. Sersem olma durumu.

Ağırlık : Sorumluluk. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın. Sıkıntı. Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Yük, külfet. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Değerli olma durumu. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Takı. Etki, baskı, güçlük. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak.

 

Süzgün : Biraz zayıflamış, güçsüzleşmiş.

Dalgı : Aymazlık.

Bakış : Bakma işi.

Dalgın : Kendinden geçmiş bir durumda. Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşünceye dalan. Dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan.

Mahmure : (mahmu:re) Bir kız ismi olarak anlamı; Sarhoşluğun verdiği sersemlik. Uyku basmış göz, baygın göz.

Mahmur ile ilgili Cümleler

 • Mahmurlaşıyorum.
 • Robotlar iş yerinde harika, çünkü onların tuvalete ve yemek molalarına ihtiyacı yok, hastalanmazlar ya da işe bir içki mahmurluğu ile gelmezler.
 • Hafif bir öğle yemeği yersen, öğleden sonra oluşan mahmurluğu engellersin.
 • Bugün içki mahmurluğum var.
 • Berbat bir içki mahmurluğum var.
 • Mahmurluğun en kötü türü duygusal mahmurluktur.
 • Tom'un içki mahmurluğu var.
 • İçki mahmurluğunu durduracak bir şey içmeliydim.

Diğer dillerde Mahmur anlamı nedir?

İngilizce'de Mahmur ne demek? : adj. blear eyed, sleepy, foggy

Almanca'da Mahmur : adj. schlaftrunken

Rusça'da Mahmur : adj. похмельный, сонный, томный