Malices türkçesi Malices nedir

Malices ingilizcede ne demek, Malices nerede nasıl kullanılır?

Malice aforethought : Taammüt. Taammüd. Cürmü kast. Kasıt.

Malice prepense : Taammüd. Taammüt. Kasıt.

Malice registration : Başkalarını zarara sokmak amacıyla yapılmış yazım. Kötü amaçla kütüğe yazım.

Of malice aforethought : Kasten.

Of malice prepense : Taammüden. Kasıtlı olarak. Kasten.

Malicious arrest : Kötü niyetle tutuklama. Haksız tevkif.

Malic acid : Elma asidi. Malik asit.

Malic : Elmadan yapılmış. Malik. Elma.

Malice : Haset. Fesat. Melanet. Şer. Kötülük etme isteği. Kötülük. Garaz. Muziplik. Kötü niyet. Kasıt.

With malice aforethought : Bile bile (kötülük yapmak). Kötü niyetle. Bile bile. Kasten. Taammüden. Kasıtlı.

İngilizce Malices Türkçe anlamı, Malices eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Malices ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Barretor : Hır çıkaran. Sorun yaratan kimse. Dolandırıcı.

Antagonisms : Karşı çıkma. Antagonizm. Münaferet. Zıddiyet. Karşıtlık. Uzlaşmazlık. Rekabet. Zıtlık. Düşmanlık.

Ill : Fenalık. Anca. Hoş olmayan bir biçimde. Fena. Dert. Acımasızca. Hastalık. Zorla.

Spite : Zarar vermek. Kin duymak. İnat. Kasten kızdırmak. Rahatsız etmek. Nispet vermek. Üzmek. Nispet yapmak.

 

Calumny : Suiniyet. İftira. Uydurma. Düşman ağzı. Kemsöz. Ağır suç uydurma. Suç atma. Bühtan.

Rancor : Hıkd. Kuyruk acısı. Hınç.

Gall : Gücendirmek. Gal. Sürtmek. Öd. Nefret. Sürterek yara yapmak. Sürtünerek yaralanmak. Küstahlık. Ovalamak.

Enormity : İğrençlik. İrilik. Aşırı zalimlik. Habislik. Muazzamlık. Büyük kötülük. Alçaklık. Büyüklük.

Deviltry : Kötü kalplilik. Büyü. Afsun. Şeytan işi. Haylazlık. Kötü niyetlilik. Şeytanlık. Yaramazlık. Zalimlik.

Intendment : Gerçek mana (hukuk terimi). Gaye. Hedef. Niyet. Amaç. Gerçek anlam. Maksat.

Malices synonyms : alces alces, family cervidae, european elk, mammal genus, genus alces, intent, disservice, bad intention, depravities, hoaxing, bads, intents, eviler, enmity, impishness, beastliness, malignity, malignities, biles, hoaxed, deviltries, designedness, devilry, cervidae, complots, a bad turn, abuse, fooling, factious, malice, antagonism, hoax, malicious intent.

Malices zıt anlamlı kelimeler, Malices kelime anlamı

Benevolence : Cömertlik. Yardım. İyilik. Bağış. Kayra. Hayır. Yardımseverlik. İhsan. Hayırseverlik. Sadaka.

Good : Çok. Yararlı. Emin. Uslu. Hayırlı. Menfaat. Doğruluk. Sağlığa yararlı. Dolu dolu. Sağlam.

Goodness : İyi yüreklilik. İyilik. Erdemlilik. İhsan. Faziletlilik. Öz. Erdem. Cevher. Fazilet. Bir şeyin yararlı olan kısmı.