Mememsi çıkıntı nedir, Mememsi çıkıntı ne demek

Mememsi çıkıntı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Yalnızca sırt ve bel omurlarında, proc. transversus ile proc. articularis cranialis arasındaki bölgede bulunan çıkıntılar, prosessus mamillaris.

Mememsi çıkıntı tanımı, anlamı

Çıkı : Çıkın

Çıkın : Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça, çıkı.

Çıkıntı : Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm. Bir metni düzeltmek veya ona bir şey eklemek için satır dışına yazılan yazı, çıkma. Her şeye itiraz eden, huzursuzluk çıkaran (kimse). Kambur.

Meme : Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik. Bazı araçların meme başına benzeyen bölümü. Ateşli silahların veya bazı patlayıcıların ateşlendiği çıkıntı. Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı. Gemi çıpasında kolların birleştiği şişkin yer.

Mememsi : Memeyi andıran, memeye benzeyen, meme gibi.

Prosessus mamillaris : Mememsi çıkıntı.

Bel omurları : Sayıları evcil memeli hayvanlarda 5-7 arasında değişen, omurganın bel bölgesini biçimlendiren omurlar, vertebra lumbales.

Mamillaris : Memeciğe ait, memecik gibi.

Prosessus : Çıkıntı, uzantı, bir şeyin devamı.

 

Yalnızca : Yalnız olarak. (ya'lnızca) Belli durumun, şartın veya işin dışına çıkmaksızın, yalnız, ancak, tek, sırf, salt, sadece. Tek başına.

Mamilla : Küçük meme, meme başı.

Omurlar : Manisa kenti, Selendi ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Yalnız : Yanında başkaları bulunmayan. (ya'lnız) Yalnızca. Ama. (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak. Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

Proses : Süreç.

Trans : Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman girdikleri özel hipnoz durumu. Kendinden geçme, içinde bulunduğu ortamdan başka bir dünyaya veya havaya geçme.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Omur : Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra.

Diğer dillerde Memeliler sakatatı anlamı nedir?

İngilizce'de Memeliler sakatatı ne demek ? : mammalians offal