Mirasyedilik nedir, Mirasyedilik ne demek

  • Mirasyedi olma durumu
  • Mirasyediye yaraşır davranış.

Mirasyedilik anlamı, tanımı:

Mirasyedi : Çok savurgan kimse. Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan kimse.

Miras : Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey. Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke. Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik.

Mira : Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Yaraşır : Layık, uygun.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Mirasyedilik anlamı nedir?

İngilizce'de Mirasyedilik ne demek? : 1. coming into a fortune. 2. prodigality, reckless spending.

Rusça'da Mirasyedilik : n. мотовство (N)