Moğol nedir, Moğol ne demek

Moğol; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

Moğol hakkında bilgiler

Moğollar, günümüzde Moğolistan'ın yerli halkıdır. Doğu ve Orta Asya kavimlerindendir. Asıl yurtları Moğolistan’dır.

Bugün Moğollar, Moğolistan dışında Rusya'ya bağlı; Aga Buryat Özerk Bölgesi, Ustorda Özerk Bölgesi ve Buryat Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Ayrıca Çin ile Moğolistan arasında yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin de büyük çoğunluğu Moğol'dur.

Tarihte, Asya kıtasının büyük bir kısmına sahip olup, yayıldılar. Memleketlerinden çıkıp da geri dönmeyenler, diğer milletler arasında eridiler. Bugün Moğollar, sadece Çin ile Rusya arasındaki Moğolistan’da yaşarlar. Mongoloid tiptedirler. Dilleri Altay dillerinden olan Moğolcadır.

Cengiz Han'ın teşkilâtlandırdığı Moğollarda, ahâliye ivgen, boya; obop, âile ve en küçük birliklere de Aymuğ ve Yasun denirdi. Ordu da bu usûle göre teşkilâtlanmıştı. Ulus denilen Moğol kâbile birliklerinin hepsi asker sayılırdı. Kabîleler sefere, kendi çadırları, hayvanları ve kadınları ile bir ordu gibi giderdi. Her kabîle kendini idâre ederdi. Sanat bölükleri, idârî kumanda teşkilâtları yoktu. Silâhlarını kendileri yaparlardı. İşgâl ettikleri ülkeler, merkezî bir devletten idâre edilemeyecek kadar genişledi. Siyâsî ve idârî bakımdan tecrübesiz olan Moğollar, bu yüzden çok zor duruma düştüler. Devlet kadrosunda idâreci ve vergi toplayacak memurları yok denecek kadar azdı.

 

Moğol ile ilgili Cümleler

 • Moğolistan'a birini gönder orada birini bulacaksınız.
 • Bir süreliğine Moğolistan'da yaşamak istiyorum.
 • Jale dışarı çıkmasın dedim çıktı; Moğolistan'a birini yolla dedim yolladın mı, Almanya'ya mektup yolla dedim yolladın mı?
 • Tarih kitapları Moğolların Bağdat'ı işgalinden sonra birçok kitabın Dicle Nehri'ne atıldığını ve bu yüzden nehrin renginin kitapların mürekkebiyle maviye döndüğünü yazıyor.
 • Bir kaç konsere gideyim, Norveç'li ile satranç oynayayım, Moğolistan'ın çayırlarını göreyim ondan sonra çalışırım.
 • Ben Moğol yemeği yemem.
 • Moğolistan'a ne zaman gitti?
 • O, Moğolistan'a ne zaman gitti?
 • Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator'dur.
 • Çin ve Moğolistan, Çin Seddi ile ayrılır.
 • Moğolistanlı dinozor, New York'ta bir milyon dolara satılmıştı.

Moğol anlamı, kısaca tanımı:

Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Yaratma. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.

 

Moğolca : Bu dille yazılmış olan. Moğol dili.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yerli : Taşınamayan, başka yere götürülemeyen. Belli bir bölgede yetişen, otokton. Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan. Amerika, Avustralya ve Afrika'nın uygarlıktan uzak, ilkel biçimde yaşayan kimi halklarına verilen ad. Bir yerin ilk sakini olan, otokton. Yurt içinde yapılmış olan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan.

Orta : İyi ile kötü arasındaki durum. Ne büyük ne küçük, midi. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Ne uzun ne kısa, midi. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. Orantı. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Yeniçeri Ocağında tabur. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.

Asya : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Kavim : Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun.

Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Soy, nesep. Gerçek, esas. Gerçeklik. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Kök, köken, kaynak. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan.

Yurt : Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Memleket. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Sahip olunan arazi, emlak. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Diyar. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum.

Moğol ceylanı : Memeliler (Mammalia) sınıfının, çift parmaklılar (Artiodactyla) takımından, Moğolistan'da yaşayan ve ikiz doğuran bir tür.

Moğol çekiği : Sarı ırktan olanlarda yukarı göz kapağının gözün üstüne düşmesi sonucu göz ucunun içe doğru daralması ve gözün çekik bir durum alması.

Moğol ırkı : [Bakınız: sarı ırk] (sarıırk) (biyoloji)

Moğol lekesi : Yeni doğan kimi çocukların böğründe görülen ve üç ile beş. yaşları arasında yiten; özellikle sarı ırka giren halklarda yaygın olan; deri altındaki pigmant maddesinin dağılışındaki özellik sonucu ortaya çıkan mavi ya da gri leke.

Moğolluk : Çekik gözlü, yarık dilli, basık kafalı ve yumuşak kemikli bir yapıyla birlikte ortaya çıkan doğal bir geri anlaklılık türü.

Diğer dillerde Moğol anlamı nedir?

İngilizce'de Moğol ne demek? : [Mogol] adj. Mongolian, Mogul, Mongol

n. mogul, Mongol

Almanca'da Moğol : n. Mongole

adj. mongolisch

Rusça'da Moğol : n. монгол (M)

adj. монгольский