Eş nedir Eş; Halk Bilimi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Kuma, ortak. Arkadaş. Birbirine düşman kimseler: Behey insan sen bunun eşi m...

 
 
 

Eş anlam nedir ne demek

Eş anlam nedir Eş anlam; bir dil bilgisi terimidir. "Eş anlam" ile ilgili cümle Eş anlamlı : Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim. Eş anlamlılık : Eş anlamlı olma durumu, anlamda...

Eş anlamlı ikileme nedir ne demek

Eş anlamlı ikileme nedir Teknik terim anlamı: Bir kavramı ifade için kullanılan aynı ve yakın anlamda iki (yahut daha fazla) kelimenin belirli diziliş kuralıyla yan yana getirilmesinden oluşan söz grubu; Uyg. öt sav erik «nasihat», yir oron «yer, ...

Eş anlamlılık nedir ne demek

Eş anlamlılık nedir Gramer anlamı: İki veya daha çok kelimenin aynı veya birbirine yakın anlam taşıması: kızmak/sinirlenmek, öfkelenmek/hiddetlenmek gibi bk. eş anlamlı (kelime) İngilizce'de Eş anlamlılık ne demek? Eş anlamlılık ingilizcesi n...

Eş aydınlıklar eğrisi nedir ne demek

Eş aydınlıklar eğrisi nedir Teknik terim anlamı: Bir yüzeyin aynı değerde aydınlanmış noktalarının geometrik yeri. Aydınlı : Kabadayıdır, tek başına mahallenin düzenini sağlar. Perdedeki tiplere göre dev boylu olan Aydınlı, "Efe" olarak da anılır. Ki...

Eş basınç nedir ne demek

Eş basınç nedir Eş basınç; bir coğrafya terimidir. Basınç : Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik. Basın : Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıka...

Eş başkan nedir ne demek

Eş başkan nedir Başkan : Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey. Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı. Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için gör...

Eş biçim nedir ne demek

Eş biçim nedir Eş biçim; bir kimya terimidir. Biçim : Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenler...

Eş biçimlilik nedir ne demek

Eş biçimlilik nedir Eş biçimlilik; kimya, Matematik, hayvan bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Biçi : Erkek çocuk Biçimlilik : Biçimli olma durumu. Eş : Birbirinin aynı olan vey...

Eş adlı nedir ne demek

Eş adlı nedir Eş adlı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Eş adlılık : Sesteşlik. Sesteş : Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, eş sesli, homonim. Sesteş...

Eş adlılık nedir ne demek

Eş adlılık nedir Sesteş : Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, eş sesli, homonim. Sesteşlik...

Eş anlamlı nedir ne demek

Eş anlamlı nedir Eş anlamlı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Eş anlamlı" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: İngilizce'de Eş anlamlı ne demek? Eş anlamlı ingilizcesi nedir?: synonym A...

Eş anlamlı kelime nedir ne demek

Eş anlamlı kelime nedir Teknik terim anlamı: Anlamları aynı veya birbirine yakın olan kelimeler. Dil bilimi açısından aslında anlamca birbirine tıpı tıpına denk düşen çok az kelime vardır. Eş anlamlı sözler, genellikle bazı kelimelerdeki kavram i...

Eş anlı nedir ne demek

Eş anlı nedir Eş anlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Zamanlı : Uygun bir zamanda. Zamanı olan. Eş zamanlı : Aynı zamanda oluşan. Başlamalarıyla bitmeleri arasında geçen zaman eşit olan (olaylar), senkronik. Eş ...

Eş bacaklılar nedir ne demek

Eş bacaklılar nedir Eş bacaklılar; bir hayvan bilimi terimidir. böceği] Bacaklı : Bacakları uzun olan, uzun boylu. Felemenk altını. Bacağı olan. Bacak : İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan, vale. Bazı şeylerin yerden yüksekç...

Eş basınçlı nedir ne demek

Eş basınçlı nedir Eş basınçlı; bir fizik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Basınçlı : Basınç yüklenmiş olan. Basınç : Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik. Basın :...

Eş benzerliği nedir ne demek

Eş benzerliği nedir Eş benzerliği; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir özellik ya da nitelik yönünden kan ve koca arasında gelişmesi söz konusu olan benzerlik. Eş : Birbirinin aynı olan veya birbir...

Eş biçimli nedir ne demek

Eş biçimli nedir Eş biçimli; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi. Disket vb.ni...

Eş cinsel nedir ne demek

Eş cinsel nedir Eşcinsellik, aynı cins veya [#insanlar arasındaki, [#cinsel] çekim ya da cinsel davranıştır. Eşcinsellik, bir yönelim olarak “kişiyi ağırlıklı olarak ya da tümüyle kendisiyle aynı cinsiyette olan kişilere karşı romantik ya...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim