Eş nedir Eş; Halk Bilimi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'...

 
 
 

Eş anlam nedir ne demek

Eş anlam nedir Eş anlam; bir dil bilgisi terimidir. "Eş anlam" ile ilgili cümle Eş anlamlı : Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler...

Eş anlamlı ikileme nedir ne demek

Eş anlamlı ikileme nedir Teknik terim anlamı: Bir kavramı ifade için kullanılan aynı ve yakın anlamda iki (yahut daha fazla) kelimenin belirli diziliş kuralıy...

Eş anlamlılık nedir ne demek

Eş anlamlılık nedir Gramer anlamı: İki veya daha çok kelimenin aynı veya birbirine yakın anlam taşıması: kızmak/sinirlenmek, öfkelenmek/hiddetlenmek gibi...

Eş aydınlıklar eğrisi nedir ne demek

Eş aydınlıklar eğrisi nedir Teknik terim anlamı: Bir yüzeyin aynı değerde aydınlanmış noktalarının geometrik yeri. Aydınlı : Kabadayıdır, tek başına mahallenin d...

Eş basınç nedir ne demek

Eş basınç nedir Eş basınç; bir coğrafya terimidir. Basınç : Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik. Basın :...

Eş başkan nedir ne demek

Eş başkan nedir Başkan : Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey. Bazı ülkelerde devletin ve hükûmeti...

Eş biçim nedir ne demek

Eş biçim nedir Eş biçim; bir kimya terimidir. Biçim : Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisay...

Eş biçimlilik nedir ne demek

Eş biçimlilik nedir Eş biçimlilik; kimya, Matematik, hayvan bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kulla...

Eş dağıtımlı nokta kaynak nedir ne demek

Eş dağıtımlı nokta kaynak nedir Teknik terim anlamı: Bütün doğrultularda eşit yayım yapan nokta kaynak. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oy...

Eş değerli nedir ne demek

Eş değerli nedir Eş değerli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Değerli : Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymetta...

Eş deprem nedir ne demek

Eş deprem nedir Eş deprem; bir jeoloji terimidir. Deprem : Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme dur...

Eş düzgeler nedir ne demek

Eş düzgeler nedir Eş düzgeler; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir doğrusal uzay üzerinde oluşturdukları iling...

Eş eksenli nedir ne demek

Eş eksenli nedir Eş eksenli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Eksen : Çizgi. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. ...

Eş evreli saçılma nedir ne demek

Eş evreli saçılma nedir Eş evreli saçılma; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: (koherent saçılma) Gelen ve saçılan dalga ...

Eş eylemek nedir ne demek

Eş eylemek nedir Teknik terim anlamı: Tezevvüç etmek. Eş : Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri. Karı kocadan...

Eş gametlilik nedir ne demek

Eş gametlilik nedir Eş gametlilik; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Benzer gametlerin birleşmesi...

Eş gidiş çözümlemesi nedir ne demek

Eş gidiş çözümlemesi nedir Eş gidiş çözümlemesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım çözümlemesi...

Eş güdüm nedir ne demek

Eş güdüm nedir Güdüm : Yönetme işi, idare. Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin büt...

Eş güdümcü nedir ne demek

Eş güdümcü nedir Güdümcü : Güdümcülükten yana olan kimse. Güdüm : Yönetme işi, idare. Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yönel...

Eş adlı nedir ne demek

Eş adlı nedir Eş adlı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Eş adlılık : Sesteşlik. Sesteş : Söyleniş...

Eş adlılık nedir ne demek

Eş adlılık nedir Sesteş : Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, eş sesli, homonim. Sesteşlik...

Eş anlamlı nedir ne demek

Eş anlamlı nedir Eş anlamlı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Eş anlamlı" ile ilgili cümle Bilimsel...

Eş anlamlı kelime nedir ne demek

Eş anlamlı kelime nedir Teknik terim anlamı: Anlamları aynı veya birbirine yakın olan kelimeler. Dil bilimi açısından aslında anlamca birbirine tıpı tıpına d...

Eş anlı nedir ne demek

Eş anlı nedir Eş anlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Zamanlı : Uygun bir zamanda. Zamanı olan. Eş zamanlı : Aynı zamanda ...

Eş bacaklılar nedir ne demek

Eş bacaklılar nedir Eş bacaklılar; bir hayvan bilimi terimidir. böceği] Bacaklı : Bacakları uzun olan, uzun boylu. Felemenk altını. Bacağı olan. Bacak : ...

Eş basınçlı nedir ne demek

Eş basınçlı nedir Eş basınçlı; bir fizik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Basınçlı : Basınç yüklenmiş olan. Basınç : ...

Eş benzerliği nedir ne demek

Eş benzerliği nedir Eş benzerliği; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir özellik ya da nitelik yönünden kan ve...

Eş biçimli nedir ne demek

Eş biçimli nedir Eş biçimli; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerin...

Eş cinsel nedir ne demek

Eş cinsel nedir Eşcinsellik, aynı cins veya [#insanlar arasındaki, [#cinsel] çekim ya da cinsel davranıştır. Eşcinsellik, bir yönelim olarak “kişiyi ...

Eş değer nedir ne demek

Eş değer nedir Eş değer; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Eş değer" ile ilgili cümleler Değer : Bir ulusun sahip olduğu sosy...

Eş değerlik nedir ne demek

Eş değerlik nedir "Eş değerlik" ile ilgili cümle örnekleri Değerli : Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar. Değer : Bir şeyin para i...

Eş dost nedir "Eş dost" ile ilgili cümle örnekleri Dost : Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı. Erkek v...

Eş eğim doğrusu nedir ne demek

Eş eğim doğrusu nedir Eş eğim doğrusu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Farklı eş-ürün eğrileri üzerinde faktörler arasında...

Eş etkili vergiler nedir ne demek

Eş etkili vergiler nedir Eş etkili vergiler; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gerçek veya tüzel kişilerin vergi dışında ödemek...

Eş evresiz saçılma nedir ne demek

Eş evresiz saçılma nedir Eş evresiz saçılma; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: (inkoherent saçılma) Gelen ve saçılan dal...

Eş gamet nedir ne demek

Eş gamet nedir Eş gamet; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Farksız yapıda olan eşey hücreleri...

Eş gelir doğrusu nedir ne demek

Eş gelir doğrusu nedir Eş gelir doğrusu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Aynı toplam satış gelirini veren mal bileşimlerin...

Eş gidiş ilişkisi nedir ne demek

Eş gidiş ilişkisi nedir Eş gidiş ilişkisi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım katsayılarını...

Eş güdüm bozukluğu sendromu nedir ne demek

Eş güdüm bozukluğu sendromu nedir Eş güdüm bozukluğu sendromu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yalpalama sendromu. Eş : Bir...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim