Nurturing türkçesi Nurturing nedir

Nurturing ingilizcede ne demek, Nurturing nerede nasıl kullanılır?

Nurture : Yiyecek. Eğitmek. Terbiye etmek. Büyütmek. Beslemek. Besleme. Yetiştirmek (özenle). Terbiye. Yetiştirmek. Bakmak.

Nurtured : Gelişmesine yardımcı olunmuş. İlgilenilmiş. Beslenmiş. Bağrına basılmış. Bakılmış. Büyütülmüş.

Nurturer : Besleyen kimse. Büyüten kimse. Bakıp gözeten kimse.

Nurturers : Bakıp gözeten kimse. Besleyen kimse. Büyüten kimse.

Nurtures : Yetiştirmek (özenle). Yetiştirmek. Büyütmek. Terbiye. Besleme. Bakmak. Terbiye etmek. Eğitmek. Yiyecek. Beslemek.

Well nurtured : Düzgün büyütülmüş. Temiz yetiştirilmiş. İyi bakılmış. İyi yetiştirilmiş. İyi eğitilmiş.

İngilizce Nurturing Türkçe anlamı, Nurturing eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nurturing ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Expansion : Açılım. Günlük sıcaklık ayrımlarının büyük olduğu karasal iklimlerde görülen, kayaçların oylum değiştirmeleriyle ilgili fiziksel olay. bk. büzülme, mekanik parçalanma. Yayılma. İlerleme. Genişleme. Bir kentin nüfusunun ve ekonomik etkinliklerinin bir ya da birkaç özekte yoğunlaşmayıp, kentin her yanına ve çevresine doğru yerleşime eğilimi göstermesi. Bir iktisadi dalgalanma evresinde reel gayrisafi yurtiçi hasılanın dipten zirveye varasıya geçirdiği artma süreci. krş. daralma. Ekspansiyon. Gelişme. Genleştirme.

 

Conservator : Vasi. Tasfiye memuru. Müze müdürü. Koruyucu. Kayyım. Veli. Muhafız.

Whispering : Fısıldayan. Akustik. Fısıldama. Söylenti. Fiskos. Fısıltı. Fıs fıs. Fısıltılı.

Bastinado : Falakaya yatırmak. Falaka. Falakaya çekmek. Dövmek. Dayak. Sopa.

Lead in : Tanıtma. Giriş. İniş kablosu. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Anten giriş teli. Konuya girmek. Kablosu. Verici dalgalığı ya da almacı, yüksek yinelenimli imle besleyen; verici dalgalığı vericiye ya da alıcı dalgalığı almaca bağlayan kablo. Bir şeye girmek veya girişmek veya başlamak.

Exaggerations : Mübalağa. Aşırılık. Şişirme. İfrat. İzam. Abartı. Abartma.

Handmaidens : Hizmetçi kız. Hizmetçi kadın. Odalık. Bayan hizmetçi. Hizmetçi. Cariye.

Raisings : Kendini bilen. Şardonlama. İlave. Kabartma. Tüylendirme. Zam. Yükseltme. Kaldırma. Yükselen.

Sensory deprivation : Uyaran yoksunluğu. Duyusal yoksunluk. Duyu yoksunluğu. Vücudun tüm hislerinin suni yöntemlerle kesilmesi durumu.

Nurturing synonyms : kia quen, strapado, genital torture, prolonged interrogation, falanga, judicial torture, nail pulling, kittee, nail removal, preservationists, picket, soft, protectionists, enlargements, education, matronly, spawner, boot, raising, cultures, aggrandizements, amplifications, breeding, extension, aug, handmaid, rearing, feeding, torture, handmaiden, culture, cultivation, educating.

Nurturing zıt anlamlı kelimeler, Nurturing kelime anlamı

Loud : Cart (renk). Gürültülü. Be.yüksek sesle. Cırtlak. Yüksek (ses). Gürültüyle. Yüksek sesle. Yüksek sesli. Sesli. Patırtılı.

Painless : Ağrısız. Istırap vermeyen. Acısız. Zahmetsiz. Istırap vermeme. Sancısız. Meşakkatsiz.