Palpation türkçesi Palpation nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Palpasyon.
  • Dokunma.
  • Tuşe.
  • Ellle hissetme, avuç içi, parmaklar veya yumrukla çok hafif bir basınç uygulayarak elin altındaki dokunun niteliği hakkında fikir edinebilme, palpasyon, elle yoklama.
  • Elle yoklama.
  • El ile muayene.
  • Elle muayene.

Palpation ingilizcede ne demek, Palpation nerede nasıl kullanılır?

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Bimanual palpation : Bimanuel palpasyon.

Deep palpation : Elle derin muayene. Derin palpasyon.

Finger palpation : Parmakla muayene. Digital palpasyon.

Indirect palpation : Endirekt palpasyon. Sondalama.

Palpations : Dokunma. El ile muayene. Palpasyon. Tuşe. Elle muayene.

Vaginal palpation : Vajinal palpasyon. Vajina boşluğunun elle veya parmakla yoklanması.

Palpating : Elle dokunarak muayene etmek. Elle muayene etmek. Dokunarak muayene etmek.

Endopalpation : Doğal vücut deliklerinin veya aynı amaçla operatif olarak açılmış vücut boşluklarının el veya parmakla muayenesi. Endopalpasyon.

Palpability : Açıklık. Aşikarlık. Dokunulurluk. Hissedilebilirlik. Elle tutulur olma.

İngilizce Palpation Türkçe anlamı, Palpation eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Palpation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Derogation : Zillet. Gerileme. Bozulma. Zarar. Azaltma. Küçülme. Kötüleşme. Küçültme.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Touch : Bitişik olmak. Topun, alanın boy çizgisinden dışarı çıkması. Yetmek. Boy ölçüşmek. Değme. Dokunmak. Ellemek. Taç. Etkilemek. Dokunma duyusu.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Scrutiny : İnceleme. Tahkik. Denetleme. Dikkatli inceleme. Dikkatle bakma. Araştırma. Bir konu ya da sorunu inceden inceye çözümleyerek araştırma.. Seçim kontrolü. Tetkik. İnce eleyip sık dokuma.

Fingering : Parmakları kullanma yöntemi. Parmakla dokunma. İnce örgü yünü. Yoklama. Çalma niyeti ile eline alma. Parmakları ile bir müzik aleti çalma eylemi. Parmaklamak. Elleme. Parmakları doğru kullanma.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Abaksiyal. Eksenden uzak.

 

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Tact : İncelik. Sezinç. İnce bir anlayış. Ortama göre davranma. Davranış inceliği. Nabza göre şerbet verme. Zarafet. İnce bir nezaket. Patavat.

Palpation synonyms : tactual exploration, a clay, abdominal distention, handling, ballottement, let be, a amplitude mod, a band, abdomen, hand off, handlings, abamectin, contact, a crochordon, touching, a dna, appulse, hands off, feeling, a c deformity, palpations, get your hands off, abdominal palpation, abattoir, dab, interference, examination.

Palpation ingilizce tanımı, definition of Palpation

Palpation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Act of touching or feeling.