Para birimi nedir, Para birimi ne demek

  • Bir devletin para için kabul ettiği değer ve eder ölçüsü

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bir ülkenin parası için belirlenen YTL, avro, dolar gibi temel ölçü birimi.

Bilimsel terim anlamı:

Değer ve eder ölçüsü olarak alınan paranın sayışımında temel olarak alınan ölçü.

Devletin para temel olarak aldığı altın ya da gümüş gibi madenler.

İngilizce'de Para birimi ne demek? Para birimi ingilizcesi nedir?:

monetary unit

Para birimi hakkında bilgiler

[Bakınız: döviz]

Para birimi ile ilgili Cümleler

  • Arjantin'in eski para birimi Austral'di. Sembolü "₳" idi.
  • Türk Lirası, Türkiye'nin resmi para birimidir.
  • Daha önceki İtalyan para birimi liradır.ve onun sembolü "£" dır.O Türk lirasıyla ilgili değildir.
  • Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir.
  • Doları yerel para birimine dönüştürmelisiniz.
  • Dolar Japon para birimi karşısında 360 Yenden 308 yene devalüe edildi.
  • Japon yeni istikrarlı bir para birimidir.

Para birimi anlamı, tanımı:

Para : Kazanç. Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.

Birim : Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir kümenin her elemanı.

 

Devlet : Büyüklük, mevki. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk. Talih. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Kabul : Akseptans. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir yere alınma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma.

Değer : Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.

Eder : Fiyat, paha, değer.

Ölçü : Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Ölçüt. Belirlenmiş boyut. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Değer, itibar. Ölçme sonucu bulunan rakam. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.

Döviz : Yabancı ülke parası. Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe vb. her türlü ödeme aracı. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton.

Diğer dillerde Para birimi anlamı nedir?

İngilizce'de Para birimi ne demek? : monetary unit

Almanca'da Para birimi : n. Währung, Währungseinheit