Pazar yeri nedir, Pazar yeri ne demek

  • Pazar kurulan yer
  • Yabancı bir ülkenin mallarını satma olanağını sağladığı ülke.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: çarşı]

Pazar yeri tanımı, anlamı:

Pazar yerine dönmek : Kalabalıklaşmak.

Pazar : Cumartesi ile pazartesi arasındaki gün. Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer. Alışveriş. Tokat iline bağlı ilçelerden biri. Belli bir şeyin satıldığı yer. Rize iline bağlı ilçelerden biri.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Yabancı : Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge. Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan (kimse), bigâne, ecnebi. Tanınmayan, bilinmeyen, yad. Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan. Başka bir milletle ilgili olan. Aynı türden, aynı çeşitten olmayan. Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan.

Ülke : Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet.

Satma : Satmak işi.

Yer : Ülke. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Gezinilen, ayakla basılan taban. Yerküre. Önem. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Görev, makam. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Durum, konum. İz. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Durum, konum, vaziyet.

 

Diğer dillerde Pazar yeri anlamı nedir?

İngilizce'de Pazar yeri ne demek? : n. market-place, emporium, agora

Almanca'da Pazar yeri : n. Marktplatz