Pazarlama nedir, Pazarlama ne demek

İktisat alanındaki kelime anlamı:

İşletmenin, satış olanaklarını belirleyerek üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması sırasında kâr elde etmek amacıyla çeşitli unsurları etkilemeye ve denetlemeye yönelik yaptığı etkinlikler.

İngilizce'de Pazarlama ne demek? Pazarlama ingilizcesi nedir?:

marketing

Pazarlama hakkında bilgiler

Pazarlama firmaların, hangi malların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satışlar, iletişim ve işletme idaresi geliştirmeleri için stratejileri belirlemeleri sürecidir. Pazarlama süreci, bir bütünleştirilmiş süreç olup bunun vasıtasıyla firmalar müşterileri için değer yaratmakta ve bunun karşılığında müşterilerden deger kapabilmek için güçlü müşteri ilişkileri kurmaktadırlar.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları,silahlı pazar savaşlarının nelere neden olduğunu gösterir niteliktedir.Savaş sonunda işgücü tedarikinde önemli sorunlarla karşılaşıldı;tükenen halkın satın alma gücü düştü.Artık hiç kimse savaştan söz edilmesini istemiyordu.Öte yandan ,savaş ekonomisine dayalı olarak örgütlenen işletmelerin ellerinde birkmiş korkunç bir teknoloji ve bilgi vardı.Bunu durdurmak hem haksızlık hem de tehlikeli olurdu.Üretim devam etmeliydi.Ama ne üretilecekti? İşletme sahip ve yöneticileri, pazara bakış açılarını değiştirmek zorunda olduklarını anlamaya başladılar.Sınırları silah gücüyle değil, ticaret yöntemleriyle aşmanın daha akıllıca olduğunu kavradılar.Bunu gereği olarak da,dikkatlerini tüketicilere çevirerek onlar neler satabileceklerini düşünmeye başladılar.İşte,böyle düşünenler, 1910'larda filizlenmeye başlayan yeni bir düşünce akımını geliştirerek;yeni bir bakış açısı,yeni bir felsefe ve yeni bir disiplin geliştirdiler ve adına "pazarlama" dediler.

 

Pazarlama müşterileri tanımlamak, halihazırdaki müşterileri gelecekte de tutmak ve müşterileri tatmin etmek için kullanılır. Bütün pazarlama faaliyetleri müşteriler üzerinde odaklandığı için pazarlama işletme ve idaresi işletme idaresinin en önemli bir parçasıdır. Son iki küsür yüzyıl içinde pazarlamanın işletme içinde gittikçe önem kazanmasının en uygun açıklaması pazarların gelişip olgunlaşması ve hatta müşterilerin talep kapasiteleri üzerine ulaşmasıdır. Özellikle gelişmiş, yarı gelişmiş ve hızla gelişmekte olan ülkelerde bu nedenle firmaların etkin ve kârlı olmaya ve kârlarını artırmak hedefiyle önemli olarak dikkatlerinin odaklaması üretim süreçleri ve ürün olmaktan ayrılmış ve müşteriler, dolayısıyla pazarlama süreci üzerine yönelmiştir.

İşletme objektiflerine erişmek için firmanın, hedef olarak seçilen piyasada bulunan veya bulunabilecek müşteri ihtiyaçlarının ve gerçek taleplerinin öğrenilip bilinmesi ve arzu edilen tatmin kaynaklarının bu piyasaya yönelmesini sağlamaya pazarlama konsepti adı verilmiştir. Pazarlama konsepti organizasyon objektiflerini tatmin etmek için, bir organizasyonun müşterilerinin ihtiyaçları ve taleplerini daha önceden sezip ve tahmin edip bunları rakiplerinden daha etkin surette tatmin etmesini öngörmektedir.

 

Pazarlama ile ilgili Cümleler

  • O pazarlama bölümünün müdürü.
  • Bir pazarlama planı geliştirmemiz gerek.
  • O, pazarlamada çalışır.
  • Tele pazarlamacılara nefretim o kadar büyük ki genellikle onlara kaba davranırım.
  • Noel yeni oyuncaklar pazarlamak için iyi bir zamandır.
  • Pazarlama hakkında bir şey bilmiyorum.
  • O, pazarlama bölümü yöneticisidir.
  • Pazarlama, ekonomide önemli bir kavramdır.

Pazarlama anlamı, kısaca tanımı:

Ürün : Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Eser. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey.

Hizmet : Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Bakım, özen, ihtimam. Görev, iş.

Satış : Satma işi. Satıcı ile alıcı arasında yapılmış olan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılmış olan işlem, satım.

Piyasa : Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat. Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme. Arz ve talebin karşılaştığı alan. Ortalık. Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar.

Belirleme : Belirlemek işi, tayin, tespit, teşhis.

Dış pazarlama : Başka ülkelere birtakım ürünleri satma, bu yolla ticaret yapma.

Pazar : Alışveriş. Cumartesi ile pazartesi arasındaki gün. Rize iline bağlı ilçelerden biri. Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer. Belli bir şeyin satıldığı yer. Tokat iline bağlı ilçelerden biri.

Pazarlamacı : Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı.

Pazarlamacılık : Pazarlamacının işi.

Pazarlamak : Bir ürünü, bir malı, bir hizmeti satacak uygun piyasa bulmak.

Geliştirmek : Gelişmesini sağlamak, gelişmesine yol açmak.

Tanıtma : Tanıtmak işi, takdim, prezantasyon.

Paketleme : Paketlemek işi.

Eleman : Kümeye ait varlıklardan her biri. Öge. Bir toplulukta çalışan insanların her biri.

Yetişme : Yetişmek işi.

Gereksinim : Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç.

Karşılama : Karşılamak işi, istikbal. Trakya ve Marmara bölgesinde oynanan bir halk oyunu veya bu oyunun müziği.

Firma : Tüzel kişiliği olsun olmasın bir ekonomik etkinlik birimi.

Pazarlama araştırması : Piyasa araştırmasının ötesinde firmanın pazarlama sorunlarını çözmek, yeni ürünlerin, yeni dağıtım kanallarının araştırılmasına ilişkin bilgi toplama, çözümleme ve yorumlama süreci.

Pazarlama denetimi : Üretici ya da satıcı firmanın, etkinliğini artırmak amacıyla içinde bulunduğu piyasa koşullarını ve pazarlama yöntemlerini belirli dönemlerde düzenli olarak kapsamlı ve sistemli bir biçimde denetlemesi.

Pazarlama giderleri : Üretim noktası ötesinde yapımlı için uygulanacak işlemlerle örneğin ambarlama, ambar için işler, işletmenin iyesi olduğu dağıtım noktaları arasındaki taşımalarla ilgili giderlerin gerçek tutarları.

Pazarlama sorumlusu : Bir sirkin gösterileri için reklam işini ve işin pazarlamasını yüklenen kişi.

Diğer dillerde Pazarlama anlamı nedir?

İngilizce'de Pazarlama ne demek? : n. marketing

Fransızca'da Pazarlama : marketing [le]

Almanca'da Pazarlama : n. Vermarktung

Rusça'da Pazarlama : n. маркетинг (M)