Karşılama nedir, Karşılama ne demek

 • Karşılamak işi, istikbal.
 • Trakya ve Marmara bölgesinde oynanan bir halk oyunu veya bu oyunun müziği

"Karşılama" ile ilgili cümle

 • "Belgrat, Türkiye Cumhuriyeti Başvekili'ni karşılamaya hazırlanmıştır." - F. R. Atay

Bilimsel terim anlamı:

Kaybolanı yerine koyma, dokuncayı karşılama, ödencede bulunma.

Topun kurallara uygun olarak karşı alana aktarılması.

Yağının yumruğunu eldivenin içi ya da kolun herhangi bir kısmı ile durdurmak, karşılamak.

İngilizce'de Karşılama ne demek? Karşılama ingilizcesi nedir?:

indemnify, compansation, return, block up

Fransızca'da Karşılama ne demek?:

isopathie

Karşılama hakkında bilgiler

Karşılama Oyunları, kadın ve erkeklerin karşılıklı yürüttükleri oyunlara verilen isimdir. Ege Bölgesi, Karadeniz, Güney Marmara, İçbatı Anadolu, Konya çevresi, Mersin hatta Doğu Anadolu çevresinde oynanmaktadırlar. Düğün eğlencelerinde karşılıklı, yan yana oynanan oyunların kalıplaşmasıyla ortaya çıkmıştır.

Trakya yöresi'nde oynanan oyunların genel adına da karşılama diyenler mevcut olup Yunanistan'da da benzer formda oyunlara rastlanmaktadır. Ancak çoğunlukla, Trakya yöresi oyunları tür olarak hora olarak adlandırılır. Yunancada Horos, khoros, choros "oyun(dans)" anlamına gelmektedir. Hora oyunları diye söylemek yanlıştır .Karşılama oyunu derken Yunancada antikristos (αντικρυστός χορός) söylenir.

 

Karşılama ile ilgili Cümleler

 • Karşılama komitesi nerede?
 • Karşılamak için bir teslim tarihim var.
 • Karşılamanızdan çok memnun kaldım.
 • Lütfen Tom'u karşılamam da bana yardım et.
 • Tom'u karşılamak için buradayız.
 • Bush işkence kullanımını hoş karşılamaz.
 • Ali bana onu konser salonunun önünde karşılamamı söyledi.
 • Karşılama/Ağırlama kötü
 • Yoksul adam diğer insanlardan bağımsızdır ve yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Zengin adam ise kendi ihtiyaçlarında bağımsızdır ama diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.
 • Ali Mary'nin onu 2.30'da John'un evinde karşılamasını istedi.
 • Ali dün öğleden sonra beni karşılamaya geldi.

Karşılama anlamı, kısaca tanımı:

Marmara : Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Oyun : Hile, düzen, desise, entrika. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Kumar. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.

 

Karşılama töreni : Önemli bir kimsenin bir yere gelişi sırasında o yerin yöneticileri ve halkı tarafından yapılmış olan kabul töreni.

Karşılamak : Karşılık olmak, denk gelmek, tekabül etmek. Önlemek, durdurmak. Boksta karşı oyuncunun yumruklarını savmak. Masrafı ödemek. Dışarıdan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek. Söylenen, yapılan, bildirilen bir şeyi olumlu veya olumsuz bulmak.

Dengiyle karşılamak : Kendisine yapılmış olan bir işin karşılığını aynı değerde iş yaparak vermek.

Geniş karşılamak : Hoşgörü ile değerlendirmek.

İyi karşılamak : Kabul etmek, beğenmek, benimsemek. ilgi göstermek.

İstikbal : Karşılama. Gelecek.

Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Yaratma. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.

Kadın : Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. Bayan. Hizmetçi bayan. Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen.

Erkek : Sert, kolay bükülmez. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Yetişkin adam, bay, er kişi. Sözüne güvenilir, mert. Sperma oluşturan organizma. Koca.

Karşılık : Cevap, yanıt. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.

Yürü : "devam et, git" anlamında kullanılan bir söz.

İsim : Ad. Ad. Kişi, insan.

Karşılama izni : Bir işçiye fazla çalışma ücreti ödenmesini önlemek üzere olağan çalışma saatleri içinde verilen izin.

Karşılama vuruşu : Karşı yarışmacının dürtüş ya da vuruş doğrultusunu kapatarak, saldırısının sonuçlanmasını beklemeden yapılan karşı vuruş.

Diğer dillerde Karşılama anlamı nedir?

İngilizce'de Karşılama ne demek? : [Karsilama] n. meeting, greeting, reception, welcome, compensation, recompense, recuperation, supply

Fransızca'da Karşılama : accueil [le], réception [la], traitement [le]

Almanca'da Karşılama : n. Begegnung, Bewillkommnung, Einholung, Empfang, Erstattung, Schadenersatz

Rusça'da Karşılama : n. удовлетворение (N)