Pedometre nedir, Pedometre ne demek

Pedometre; bir coğrafya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Adımsayar

Pedometre hakkında bilgiler

Adımölçer ya da pedometre, adım ölçen alet olarak tanımlanabilir.

Mekanik harekete duyarlı sensör, mikroişlemci, LCD ekran, pil ve bunları içeren plastik kutudan oluşur. Sensörün duyarlılığına göre hassasiyetleri değişmektedir; gömülü yazılımın kabiliyetlerine göre de kalori, alınan mesafe ve sesli ikaz özellikleri olabilir. Genelde hafif ve ufak olması için saat pilleri kullanılır.

www.pedometers.com (İngilizce)

Pedometre kısaca anlamı, tanımı:

Adımsayar : Yürüme sırasında gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğunu anlayabilmek amacıyla ayağa veya bele takılan alet, pedometre.

Adım : Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. İki diş arasındaki aralık. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. Girişim, hamle.

Alet : Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Maşa. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.

 

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Mekanik : Makine ile yapılan. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. Düşünmeden yapılan. Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.

Hareket : Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Deprem. Yola çıkma. Davranış, tutum. Devinim. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım.

Duyarlı : Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, duygun, hassas.

Diğer dillerde Pedometre anlamı nedir?

İngilizce'de Pedometre ne demek? : [Pedometer] n. pedometer, device for measuring the distance walked

n. pedometer