Peynir altı suyu nedir, Peynir altı suyu ne demek

Peynir altı suyu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Peynir suyu.

Peynir altı suyu tanımı, anlamı

Suyu : İnanışa göre ölüp gömüleceği yere bilmeden gitmek

Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı. Beşten bir artık.

Peynir : Maya ile katılaştırılarak sütten yapılmış olan ve birçok türü olan besin.

Düşük laktozlu yoğunlaştırılmış peynir altı suyu : Laktozun, proteinin ve/veya minerallerin bir kısmı alınmış olan peynir altı suyundan suyun kısmen ayrılması suretiyle elde edilen bir ürün.

Koyulaştırılmış hidrolize peynir altı suyu : Laktaz enzimiyle hidrolize edilen peynir altı suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilen, en az % 50 toplam katı madde ve her yüzde toplam katı madde için en az %. 3 toplam glikoz ve galaktoz içeren bir kalıntı.

Kurutulmuş hidrolizlenebilir peynir altı suyu : Laktaz enzimiyle hidrolize edilen peynir altı suyunun kurutulmasıyla elde edilen ve en az % 30 toplam glikoz ve laktoz içeren bir kalıntı.

Kurutulmuş peynir altı suyu : Peynir altı suyundan elde edilen en az % 11 protein ve % 61 laktoz içeren bebek mamaları, süt ürünleri, dondurma ve sütlü tatlılar gibi besin maddelerinin yapımında ve hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanılan bir ürün.

 

Mayalı koyulaştırılmış peynir altı suyu : Mayalanmış peynir altı suyundan suyun kısmen ayrılmasıyla elde edilen bir ürün.

Peynir altı suyu çözünürleri kurusu : Peynir altı suyundan laktozun bir kısmıyla birlikte veya yalnız peynir suyu proteininin ayrılmasından sonra kalan sıvının kurutulmasıyla elde edilen kalıntı.

Peynir altı suyu koyulaştınlmış çözünürleri : Laktozun bir kısmıyla birlikte veya yalnız peynir altı suyu proteininin ayrılmasından sonra kalan sıvının yoğunlaştırılmasıyla elde edilen kalıntı.

Peynir altı suyu kurusu : Bir kısım laktozu, proteini ve/veya mineralleri alınmış olan peynir altı suyunun kurutulmuş biçimi.

Peynir altı suyu protein konsantresi kurusu : Peynir altı suyundan laktozun ve/veya minerallerin süzülmesi, suyun alınması ve kurutulmasıyla elde edilen, en az % 25 ham protein içeren bir ürün.

Yoğunlaştırılmış peynir altı suyu : Peynir altı suyundan suyun kısmen ayrılmasıyla elde edilen ve en az katı madde oranı etiketinde açıkça belirtilmesi zorunlu olan bir ürün.

Peynir suyu : Yağlı veya yağsız sütten peynir üretimi sırasında süzülen, pasta veya yoğurt üretiminde insan gıdası, süt ikame yemi veya silaj katkı maddesi olarak hayvan beslemede kullanılan, taze veya kurutularak değerlendirilen süt şekeri bakımından zengin ürün, peynir altı suyu.

Diğer dillerde Peynir altı suyu anlamı nedir?

İngilizce'de Peynir altı suyu ne demek ? : whey