Qualification türkçesi Qualification nedir

Qualification ile ilgili cümleler

English: Proper qualifications are required for the position.
Turkish: Uygun nitelikler pozisyon için gereklidir.

English: What are your qualification?
Turkish: Niteliğin nedir?

English: What are your qualifications?
Turkish: Senin niteliklerin nedir?

English: They had no qualifications.
Turkish: Onların nitelikleri yoktu.

Qualification ingilizcede ne demek, Qualification nerede nasıl kullanılır?

Qualification indices : Niteleme endeksleri.

Qualification of request : İsteme yeterliği. Başvuran kişinin yasalara göre yeterliğinin bulunup bulunmaması.

Qualification test : Yeterlik sınavı.

Secure qualification : Bir müsabakada yerini garantiye almak. Niteliklerini garantiye almak.

Without any qualification : Kayıtsız şartsız.

Disqualificate : Diskalifiye etmek.

Qualifications : Vasıf. Niteleme. Yeterlik. Ehliyet. Kısıtlama. Nitelik. Minimum katılım sermayesi. Aranan nitelikler. Sınırlama. Aranan özellikler.

Disqualification : Diskalifiye etmek. Engel. Mani. Yetkisini alma. Ehliyetsizlik. Yetkisiz kılma. Diskalifiye. Ehliyetini elinden alma. Yetkisini elinden alma (ceza olarak). Yetkisizlik.

 

Have the necessary qualifications : Yeterli niteliklere sahip olma. Gerekli vasıfları taşıma. Gerekli niteliklere sahip olmak. Aranan şartları taşımak. Gerekli nitelikleri taşımak. Gereken şartları taşımak.

Disqualification diagnosis : Genellikle klinik veya laboratuvar bulgularıyla kesin tanı konamadığında tanının tüm diğer hastalıkların diskalifikasyonuna göre dolaylı olarak konması. Diskalifiye tanı.

İngilizce Qualification Türkçe anlamı, Qualification eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Qualification ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Constraints : Zorlama. Çekinme. Sabitler. Kısıtlar. Kendini tutma. Baskı. Alıkoyma. Zor.

Ineligibility : Herhangi bir makam için yeterli niteliklere sahip olmama. Yetersizlik. Seçilebilme özelliğinde olmama. Uygun olmama durumu. Uygun olmama. Seçilememe. Örnekleme işleminde bir gözlem biriminin rastlantılı olarak seçilmekle birlikte, araştırma gerekleriyle bağdaşmadığı için örneğe giremeyişi. bk. örnek seçme. Seçilemezlik. Hak mahrumiyeti. Kalifiye olmama durumu.

Satisfactoriness : Tatminkarlık.

Commonalities : Avam. Müştereklik. Ortak özellik. Sıradan halk. Ortak özellikler paylaşma. Ayaktakımı. Ortaklık.

 

Characteristics : Karakter özellikleri.

Containment : İçerme. Düşman güçlerinin yayılmasını önlemeyi hedefleyen askeri manevra. Çevreleme politikası. Önleme. Polis kordonu ile çevirme. Kapsama. Tutma.

Faceting : Tıraş edilmiş değerli taşların yüzü. Kesim. Görünüş. Tıraş edilmiş elmas yüzü. Faseta. Taraf. Elmas yontmak. Bölüm.

Checkin : Giriş.

Enrollments : Başvurma. Kaydedilme. Sicil. Yazılma. Kayıt toplamı. Kütük. Yazma. Kaydetme. Kaydolma.

Fact : Çarpınım. Bilgi. Olgusal gerçek. Vak'a. Durum. Eylem. Vakıa. Olay. Olmuş şey.

Qualification synonyms : abilities, delimitation, confinements, attribute, adequacy, circumscriptions, cachets, inscriptio, circumstance, characterisation, essence, accreditment, driving licence, capability, cachet, effectuality, compositions, delineation, clause, eligibility, making, characters, characteristic feature, proficiencies, bordering, enrolments, capableness, licence, provision, accomplishment, credential, adequateness, enrollment.

Qualification zıt anlamlı kelimeler, Qualification kelime anlamı

Eligibility : Seçilme liyakati. Özellik. Nitelik. Seçilebilme ehliyeti. Seçme hakkı. Seçilme niteliği. Ayrıcalık. Uygunluk. Uygun olma. Üstünlük.

Ineligibility : Kalifiye olmama durumu. Örnekleme işleminde bir gözlem biriminin rastlantılı olarak seçilmekle birlikte, araştırma gerekleriyle bağdaşmadığı için örneğe giremeyişi. bk. örnek seçme. Uygun olmama durumu. Seçilebilme özelliğinde olmama. Seçilmezlik. Hak mahrumiyeti. Seçilememe. Uygun olmama. Seçilemezlik. Elverişsizlik.

Unfitness : Uygun olmama durumu. Uygunsuzluk.

Qualification ingilizce tanımı, definition of Qualification

Qualification kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of qualifying, or the condition of being qualified.