Rakamlamak nedir, Rakamlamak ne demek

Rakamlamak; bir müzik terimidir.

  • Bas notalarının üstüne akortlarını belirten rakam koymak

Rakamlamak anlamı, tanımı:

Rakam : Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. Bu işaretlerle yazılmış sayı. Nicelik, miktar.

Nota : Muhtıra. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret.

Üstün : Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha.

Akort : Uyum, uyumluluk. Bir çalgıda doğru ses vermesi için yapılmış olan ayar, düzen. Armoniyi sağlayan seslerin birleşmesi.

Belirten : Tamlayan.

Koymak : Uyulması gereken kuralları belirlemek, ortaya çıkarmak. Bırakmak. İmza, tarih, adres yazmak. Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek. Bırakmak, terk etmek. Bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak. Katmak, eklemek. Etkilemek, dokunmak. Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.

Diğer dillerde Rakamlamak anlamı nedir?

İngilizce'de Rakamlamak ne demek? : (-i durum ekiyle kullanılan fiil), müzik