Reklam filmi nedir, Reklam filmi ne demek

  • Herhangi bir ürünü tanıtmak amacıyla çevrilen kısa metrajlı film

Reklam filmi kısaca anlamı, tanımı:

Reklam : Bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb. Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol.

Film : Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Sinemalarda gösterilen eser.

Ürün : Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. Eser.

Tanıtmak : Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek. Bir kimsenin veya bir şeyin tanınmasını sağlamak.

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap.

Metrajlı : Herhangi bir metre uzunluğunda olan.