Rotational breeding türkçesi Rotational breeding nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Rotasyonal yetiştiricilik.
  • Önceden belirlenmiş periyotlarda, koçların sürü içine koyulmasıyla uygulanan sistem.

Rotational breeding ingilizcede ne demek, Rotational breeding nerede nasıl kullanılır?

Rotational : Dönel. Dönüşlü.

Breeding : Dönüşüm oranı 1 'den büyük olan işlem. Terbiye. Edep. Soy. Hayvancılık. Aşım. Evcil hayvanlar yetiştirerek onların her çeşit ürünlerinden, kimilerinin de güçlerinden yararlanmayı amaçlayan ve geniş anlamda tarımsal yaşamın bir kolu sayılan etkinlik. Üreme. Doğurma. Yavrulama.

Rotational crossing : Düşük verimli bir ırkın üstün verim özellikleri olan diğer bir ırka dönüştürülmesi amacıyla yapılan melezleme yöntemi. Çevirme melezlemesi.

Rotational delay : Dönme gecikmesi.

Rotational entropy : Dağıntının özdeciksel dönmeye ilişkin kesimi. Rotasyon entropisi. Dönel dağıntı.

Rotational fault : Dolanma kırığı. Kütlelerin yerlerinden oynaması sırasında bir yanı ya da her iki yanı kırık düzlemine dik bir eksen çevresinde, bir dolanma devimine uğramış bir kırık.

İngilizce Rotational breeding Türkçe anlamı, Rotational breeding eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Rotational breeding ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abattoir : Salhane. Kesimevi. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı. Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksendışı. Abaksiyal.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Rotational breeding synonyms : abdominal palpation, a band, abdomen, a amplitude mod, abdominal ovariectomy, a clay.