Sıfat tamlaması nedir, Sıfat tamlaması ne demek

Sıfat tamlaması; bir dil bilgisi terimidir.

  • Sıfatların kendilerinden sonra gelen bir adı niteleyerek veya belirterek kurduğu tamlama

"Sıfat tamlaması" ile ilgili cümleler

  • "Beyaz ev. Hangi kız?"

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme.. sıfat takımı, sıfat birliği) Sıfatların kendilerinden sonra gelen bir adı niteleyerek veya belirterek kurduğu tamlama: Beyaz ev, güzel çocuk, bu kitap, hangi kız, bazı olaylar, karlı dağlar, tanıdık adam, pişmiş yemek, yürüyen bebek, güler yüz, akacak kan, çalışkan öğrenci ve benzeri

Gramer anlamı:

Somut, soyut adları ve kavramları çeşitli yönleriyle nitelemek veya belirtmek maksadıyla ve ona bağlı sıfatın tamlama dizilişinde oluşturduğu söz grubu. Bu dizilişte sıfat tamlayan, sıfat tarafından nitelenen veya belirtilen ad tamlanan görevindedir: Evet, pekâlâ biliyorum ki, bir gün ben her şeyi bırakıp bu küçük yola dalarsam onun bittiği yerde bütün saadet ve hasretlerimi, eski yaşanmış rüyalarımı bulacağım, temiz, yepyeni, mesut bir adam olacağım (A. H. Tanpınar, Abdullah Efendinin Rüyaları: Bir Yol, s.123). Bu kötü günlerinde Gülsüm’e bir ana gibi bakıyordu (R.N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s.29). Tahir Ağa, bugüne kadar üç nesil yetiştirmişti (R. N. Güntekin, göst.e., s.29). Sonra kızgın, dumanlı bir grup oldu; ezan sesleri arasında kısık, uyuşuk lambalar birer birer yanıp kasabayı kasvetli bir gece sardı (R.H.Karay, Memleket Hikâyeleri: Şeftali Bahçeleri, s.33). Ben bu rüyayı on yedi yaşımda iken görmüş ve onu senelerce şehir şehir, sokak sokak aramış, daha ilk karşılaşmamızda, göğsüm daralarak: “İşte bu odur!” demiştim (T. Buğra, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, s. 35) ve benzeri

 

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: Sıfat takımı]

Azerbaycan Türkçesi: tâyini söz birläşmäsi; Türkmen Türkçesi: ayırgıçlı söz düzümi;Gag.: belliklikçi laf birleşmesi; Özbek Türkçesi: sifatlóvçili birikma; Uygur Türkçesi: eniqliguçi-eniqlanğuçi munasivättiki söz birikmisi; Tatar Türkçesi: sıyfat süztezmä; Başkurt Türkçesi: sifathüzbäyläneşe; Kmk: sıpatlık söz tagımı; Krç.-Malk.: aygaklawçu (~açıklawçu) söz tutuş; Nogay Türkçesi: ayırgışlı söz baylanısı; Kazak Türkçesi: anıktavvıştık söztirkesi; Kırgız Türkçesi: anıktagıç söz aykaşı; Alt:: adılu söskolbu; Hakas Türkçesi: çarıdıg söspîrîgîzî; Tuva Türkçesi: t'odaradılgalıg sös kattıjıışkını; Rusça: opredelitelnoyeslovosoçetaniye

İngilizce'de Sıfat tamlaması ne demek? Sıfat tamlaması ingilizcesi nedir?:

adjectival construction

Sıfat tamlaması hakkında bilgiler

Sıfat tamlaması; dil bilgisinde bir ismin önüne o isim ile ilgili bilgi veren sıfatların eklenmesi ile oluşturulmuş sözcük grubu. Sıfat tamlamaları o ismin işaret ettiği varlığın adedi, biçimi, rengi, durumu, konumu vs. hakkında bilgi verir. Örnekler.

Sıfat tamlaması anlamı, kısaca tanımı:

 

Sıfat : Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği. Yüz, kılık ve dış görünüş.

Tamlama : Tamamlama. Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla birlikte oluşturduğu kelime grubu, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi.

Zincirleme sıfat tamlaması : Bir sıfat tamlamasına çoğu kez "-li" bazen de "-siz" veya 3. kişi iyelik eki getirilerek kurulan ikinci bir sıfat tamlaması.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Bilgi : Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

İsim : Ad. Ad. Kişi, insan.

Eklenme : Eklenmek işi.

Sözcük : Kelime.

İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Belirti, gösterge, alamet. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi.