Sabit dalyan nedir, Sabit dalyan ne demek

Teknik terim anlamı:

Kazık, çit, çubuk, kamış, tel, taş, beton ve benzerleri malzemeden yapılmış engellerle çevrilmek suretiyle sınırları değişmeyecek biçimde kurulan veya doğal olarak çevrilmiş bulunan su sahalarından meydana getirilen diple irtibatlı dalyan.

Sabit dalyan kısaca anlamı, tanımı

Dalya : Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelindiğinde söylenen uyarma sözü. Yıldız çiçeği (Dahlia). Çocuk oyunlarında önceden belirlenen bir aşamaya gelme anında söylenen söz

Dalyan : Deniz, göl ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri.

Sabi : Küçük çocuk.

Sabit : Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan.

Çevrilmiş : Şişte kızartılmış.

İrtibatlı : Bağlantılı.

Çevrilmek : Çevirme işine konu olmak. Kendini çevirmek, birine dönmek.

Suretiyle : Yoluyla, biçimiyle.

Çevrilme : Çevrilmek işi.

Malzeme : Gereç. Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.

Değişme : Değişmek işi. Değişim.

İrtibat : Bağlantı.

Meydan : Alan, saha. Fırsat, imkân ya da vakit. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri.

 

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Getiri : Faiz. Yarar. Kazanç.

Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri şehrinde, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Diple : İçine ceviz, badem konulan ve baklavaya benzeyen bir çeşit tatlı.

Sahal : Sakal.

Kazık : Toprağa çakılmak için hazırlanmış, ucu sivri demir veya ağaç. İnsanı üzerine oturtarak öldürdükleri, yere dik çakılmış sivri uçlu odun veya şiş. Yapıların temelinde kullanılan, toprağa çakılan veya toprak içine giren tahta, maden veya betonarmeden silindir, prizma vb. biçimindeki uzun parça. Direk, sopa. Kazığa oturtarak uygulanan öldürme cezası. Genellikle yağlı güreşte, güreşçinin, elini hasmının kispeti içine sokarak yaptığı oyun. Çok zor (soru, sınav vb.). Aldatma.

Diğer dillerde Sabit dalyan anlamı nedir?

İngilizce'de Sabit dalyan ne demek ? : unchanging net pound