Saltçılık nedir, Saltçılık ne demek

  • Hükümdarın bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi, mutlakiyet, mutlakçılık

Tarih'teki anlamı:

Hükümdarın, tüm siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim biçimi.

Tiyatro'daki terim anlamı:

2

yüzyılın başlarında çıkan ve konusuz olarak yalnız renk ve çizgi uyumuna dayanan resim çığırının tiyatroya uygulanması. Sözcüklerin yalnız ses düzeni ve bunların uyandırdığı duygular üzerine kurulu oyun türü.

İngilizce'de Saltçılık ne demek? Saltçılık ingilizcesi nedir?:

absolutism, autocracy

Saltçılık anlamı, tanımı:

Hükümdar : Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

Siyasal : Politika ile ilgili, siyasi, politik.

Kudret : Yetenek. Tanrı yapısı. Güç, erk, erke, iktidar. Tanrı'nın ezelî gücü. Maddi güç, zenginlik.

Yönetim : Dümen. Yönetme işi, çekip çevirme, idare.

Biçim : Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

 

Mutlakiyet : Saltçılık.

Mutlakçılık : Saltçılık.

Diğer dillerde Saltçılık anlamı nedir?

İngilizce'de Saltçılık ne demek? : n. absolutism, autocracy

Fransızca'da Saltçılık : absolutisme [le], autocratie [la]

Almanca'da Saltçılık : Absolutismus

Rusça'da Saltçılık : n. абсолютизм (M)