Semaver nedir, Semaver ne demek

  • Özellikle çay demlemekte kullanılan, içinde kömür yakacak ocağı bulunan, elektrikle de çalışabilen, bakır, pirinç vb. metallerden yapılmış musluklu kap

"Semaver" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Semaverde demlenmiş çayın zevki başkadır." - R. H. Karay

Semaver hakkında bilgiler

Semaver, çay demlemek ve demli çayın bardakta açılması için gerekecek sıcak suyun kaynatılmasında kullanılan ve içinde kömür (günümüzde elektrik) yanan ocağı bulunan musluklu kap.

Anayurdu Rusya olan ve özellikle Rus evlerinin çoğunda nostaljik olarak yer alan bu metal kabın ismi, Rusça'daki sama ve varit olan, yani 'kendi kendine kaynamak' anlamına gelen kelimelerden türeyerek oluşmuştur. Bakır, pirinç, tunç veya sactan imal edilen semaverler silindir veya dikdörtgen prizması şeklinde yapılır. Alt tarafta delikli ve ızgaralı kömür yanan kısım ve yukarıya doğru uzanan baca ile, bunun etrafında ısınan suyun bulunduğu su haznesi yer alır. Altta, su almak için musluk vardır.Samsun'unVezirköprü ilçesinde meşhurdur.

Semaver tanımı, anlamı:

Demlemek : Çayı kaynar suyun içine attıktan sonra renk ve koku vermesi için bir süre bekletmek.

Kömür : Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt. Siyah renkli.

 

Elektrik : Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. Çarpıcılık, cazibe, canlılık. Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.

Bakır : Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu). Bu elementten yapılmış.

Pirinç : Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkte bir alaşım. Bu bitkinin besin olarak kullanılan taneleri. Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa). Bu alaşımdan yapılmış.

Metal : Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde. Bu maddeden yapılmış. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

 

Musluklu : Musluğu olan.

Yakacak : Odun, kömür gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, mahrukat.

Çalış : Çalma işi.

Demli : Çok demlenmiş, koyu (çay).

Bardak : Toprak testi. Boduç, çamçak. Bu kabın alacağı miktarda olan. Su vb. şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılmış olan kap.

Açılma : Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. Çatlama. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi. Açılmak işi.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Sıcak : Hamam. Dostça olan, sevgi dolu. Havadaki yüksek ısı. Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı. Sıcak yer. Isısı yüksek olan, çok ısınmış.

Diğer dillerde Semaver anlamı nedir?

İngilizce'de Semaver ne demek? : n. samovar, tea urn, urn

Fransızca'da Semaver : samovar [le]

Almanca'da Semaver : n. Teekessel, Teemaschine

Rusça'da Semaver : n. самовар (M)