Semendergiller nedir, Semendergiller ne demek

Semendergiller; bir hayvan bilimi terimidir.

Biyoloji'deki anlamı:

İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, kertenkeleye benzeyen fakat çıplak ve yumuşak derili olan, larvaları suda, erginleri karada yaşayan, Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunan, Alp semenderi (Salamandra atra), Kafkas semenderi (S.caucasia), safran semenderi (Triturus crocatus) türleri iyi bilinen bir familya.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Salamandridae), (Yun. salamandra = semender) Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kuyruklular (Urodela) takımına giren bir familyası. Kertenkeleye benzeyen fakat çıplak ve yumuşak derili olan, larvaları suda, erginleri karada yaşayan hayvanlardır. Avrupa, Asya ve Afrikada bulunurlar. Alp semenderi (Salamandra atra), Kafkas semenderi (S. caucasica), Luschan semenderi (S. luschani), benekli semender (S. maculosa), safran semenderi (Triturus crocatus), taraklı semender (T.cristatus), mermer semender (T. marmorata), Toros semenderi (T. vittatus), bayağı semender (T. vulgaris) türleri iyi bilinir (vbk).

İngilizce'de Semendergiller ne demek? Semendergiller ingilizcesi nedir?:

salamanders

Semendergiller hakkında bilgiler

 

Semendergiller (Salamandridae), Salamandroidea alt takımından, Avrupa, Asya, Afrika'nın kuzeyi ve Kuzey Amerika'da dağılım gösteren, 2 alt familya ve 20 cinste toplam 74 türü bulunan bir semender familyası.

Türkiye'de hepsi bu familyadan 17 tür semender bulunur

Semendergiller anlamı, tanımı:

Familya : Aile. Karı, eş. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile.

Semender : Semendergillerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan, salamandra (Salamandra). Ateşte yanmadığına hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan.

Semen : Semizlik. Satım sözleşmesinde alıcının borcu.

Seme : Sersem, ahmak, alık.

Omurga : Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, belkemiği, esas. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi. Sırt boyunca uzanarak vücuda destek sağlayan, kemikten, kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan, içinde omuriliği barındıran kemik yapı.

Hayvan : Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

 

Amfibyumlar : Kurbağa ve semenderleri içine alan iki yaşamlı omurgalılar sınıfı.

Sınıf : Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Derslik. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri.

Kuyruklu : Kuyruğu olan. Akrep.

Salam : Sığır, hindi vb. etinden yapılan, genellikle dilimlenerek soğuk yenen bir yiyecek.

Takım : Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk. Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk. Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri. Sigara ağızlığı. Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri. Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu. Birbirini tamamlayan şeylerin tümü. Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik. Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad. Takım elbise.