Sertoli nedir, Sertoli ne demek

Sertoli; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Destek.

Sertoli anlamı, kısaca tanımı

Sert : Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı. Gönül kırıcı, katı, ters. Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız. Güçlü kuvvetli. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen. Hırçın, öfkeli, hiddetli. Titizlikle uygulanan, sıkı. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan

Sertoli hücreleri : Testislerde bulunan, spermleri koruma ve besleme görevi olan, piramit şeklindeki büyük hücreler.

Sertoli hücresi : Testislerde spermatogenetik hücreleri çevreleyen folikül hücre. Testiste tubuli seminiferi kontorti içerisinde yer alan, geniş yüzeyleriyle bazal zar üzerinde bulunan, uzun piramidal destek hücreleri. Eşey hücrelerinin destekleme, koruma ve beslenmesi, fagositoz yapma, spermiyumların atılmasını sağlayan salgı oluşturma ve anti-Mülleriyan hormon salgılama gibi görevleri vardır.

 

Testis sertoli hücre tümörü : Köpek dışındaki evcil hayvanlarda çok az rastlanan, Sertoli hücrelerinde köken alan, ara sıra yüksek miktardaki östrojenle ilgili dişileşme bulgularına neden olan, sert kıvamlı, seyrek olarak bölge lenf yumrularına metastaz yapan tümör.

Yumurtalığın sertoli leydig hücreli tümörü : Arenoblastom.

Destek : Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda. Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma. Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, bindi, hamil. Maddi ve manevi yardımcı, dayanak. Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru. Kredi işlemlerinde her an sarf edilebilecek kredi. Yardım.

Deste : Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam. Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri. Elli iki karttan oluşan iskambil kâğıdı. Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri. Aynı cinsten onluk bir küme.

Diğer dillerde Sertlikölçer anlamı nedir?

İngilizce'de Sertlikölçer ne demek ? : hardness tester