Sola sunum kayması nedir, Sola sunum kayması ne demek

Sola sunum kayması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

Belirli bir fiyat düzeyinde faktör fiyatlarındaki artış, faktör verimliliğindeki düşüş, üretici sayısındaki düşüş, hükümetin sübvansiyonları düşürmesi veya vergileri artırması gibi nedenlere bağlı olarak sunum eğrisinin sola kayması. karşılığı sunum kayması.

Sola sunum kayması tanımı, anlamı

Kaymas : Yılmayan, cesur. [Bakınız: Kaymaz]

Sola : Sulak toprak. Söyle. hlk. Süt kesen hastalığı.

Sunum kayması : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. karşılığı sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması.

Kayma : Kaymak (II) işi. Herhangi bir nedenle filmin atlaması, görüntünün perdeye veya ekrana tam olarak gelmemesi.

Sunu : Sunulan şey. Arz. Ön söz, takdim.

Sunum : Sunma işi. Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması. Lokma, parça.

Sunum eğrisi : Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle firma sunum eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri.

 

Sübvansiyon : Destekleme.

Faktör v : [Bakınız: proakselerin]. Protrombinin trombine çevrilmesi için gerekli olan pıhtılaşma faktörü, labil faktör, akseleratör globulin, proakselerin. Karaciğerde yapılır, pıhtılaşma sırasında kullanıldığından serumda bulunmaz.

Üretici : Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı. Üretim sağlayan.

Artırma : Artırmak işi. Açık artırma.

Eğrisin : Eğriliğini, fenalığını.

Verimli : Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr. Çok yazan, velut. Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli.

Belirli : Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen.

Düşürme : Düşürmek işi.

Hükümet : Toplum bireylerinin iç ve dış güvencelerini ve birbirleriyle ilişkilerini sağladığı gibi onların her tür gereksinmelerini karşılayan bir ya da birkaç kişiden oluşan yasal ya da geleneksel yönetici güç. bk. halk katmanı, büyücü. Devlet işlerini yürütmekle görevli kuruluşlar ve kişiler.

Faktör : Etmen. Etken.

Diğer dillerde Sola sunum kayması anlamı nedir?

İngilizce'de Sola sunum kayması ne demek ? : leftward shift in supply, decrease in supply, negative change in supply