Sporadic abortus türkçesi Sporadic abortus nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Sporadik yavru atma.
  • Belirli bir neden olmadan seyrek görülen yavru atma.

Sporadic abortus ingilizcede ne demek, Sporadic abortus nerede nasıl kullanılır?

Sporadic : Seyrek. Ara sıra görülen. Hastalığın ara sıra, tek tük görülmesi, geniş alanlara yayılmaması. Sporadik. Dağınık. Düzensiz olarak oluşan veya seyrek olarak görülen, geniş sahalara yayılmayan veya tek tük görülen.

Abortus : Düşürülen çocuk. Aldırılmış veya düşürülmüş fetüs (tıp veya medikal terimi). Düşük.

Sporadic bovine encephalomyelitis : Sığırlarda, chlamydia psittaci serotip-2 tarafından oluşturulan, damar duvarlarının, seröz zarların, eklem sinovyalarının yangısı ve seyrek olarak da ensefalomiyelitisle belirgin bir hastalık. klinik olarak yüksek ateş, zayıflık ve amaçsız yürüme görülür, buss hastalığı, bulaşıcı serözitis, sporadik sığır ensefalomiyelitisi, klamidiya enfeksiyonu. Sporadik sığır ensefalomiyelitisi. Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi.

Sporadic disease : Salgından ayrı olarak tek tek oluşan olgular. Sporadik hastalık.

Sporadic dumping : Arada bir yapılan damping.

Sporadic lymphangitis : Sporadik lenfangitis. Atların arka bacak lenf damarlarında aniden biçimlenen ve özel olmayan bir yangıyla belirgin, bulaşıcı olmayan bir hastalığı, koca bacak hastalığı.

 

İngilizce Sporadic abortus Türkçe anlamı, Sporadic abortus eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sporadic abortus ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abattoir : Kesimevi. Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon.

Abdomen : Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Karın. Batın. Karnın altı. Abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım.

 

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

Sporadic abortus synonyms : a c deformity, abdominal distention, a c syndrom, a band, abaxial, abdominal ovariectomy.