Sporadic bovine encephalomyelitis türkçesi Sporadic bovine encephalomyelitis nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Sığırlarda, chlamydia psittaci serotip-2 tarafından oluşturulan, damar duvarlarının, seröz zarların, eklem sinovyalarının yangısı ve seyrek olarak da ensefalomiyelitisle belirgin bir hastalık. klinik olarak yüksek ateş, zayıflık ve amaçsız yürüme görülür, buss hastalığı, bulaşıcı serözitis, sporadik sığır ensefalomiyelitisi, klamidiya enfeksiyonu.
  • Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi.
  • Sporadik sığır ensefalomiyelitisi.

Sporadic bovine encephalomyelitis ingilizcede ne demek, Sporadic bovine encephalomyelitis nerede nasıl kullanılır?

Sporadic : Sporadik. Seyrek. Dağınık. Hastalığın ara sıra, tek tük görülmesi, geniş alanlara yayılmaması. Ara sıra görülen. Düzensiz olarak oluşan veya seyrek olarak görülen, geniş sahalara yayılmayan veya tek tük görülen.

Bovine : Sıkıcı. Hantal. Büyükbaş. İnek gibi. Ağır. Hissiz. Durgun. Sığıra ait. Uyuşuk. Sığır gibi.

Encephalomyelitis : Beyin ve omuriliğin birlikte yangısı. çoğunlukla viral etkenlere bağlı olarak biçimlenir. Ensefalomiyelitis. Beyin ve omurilik yangısı. Ensefalomiyelit. Beyin-omurilik yangısı. Ansefalomiyelit.

İngilizce Sporadic bovine encephalomyelitis Türkçe anlamı, Sporadic bovine encephalomyelitis eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Sporadic bovine encephalomyelitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Abaxial : Eksenden uzak. Eksendışı. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Abdomen : Karnın altı. Abdomen. Batın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın. Karın (böcek gövdesinde).

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

 

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

Sporadic bovine encephalomyelitis synonyms : a band, abdominal fat necrosis, a amplitude mod, transmissible serositis, abattoir, a c deformity, abdominal ovariectomy.