Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi nedir, Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi ne demek

Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Sığırlarda, Chlamydia psittaci serotip-2 tarafından oluşturulan, damar duvarlarının, seröz zarların, eklem sinovyalarının yangısı ve seyrek olarak da ensefalomiyelitisle belirgin bir hastalık. Klinik olarak yüksek ateş, zayıflık ve amaçsız yürüme görülür, Buss hastalığı, bulaşıcı serözitis, sporadik sığır ensefalomiyelitisi, klamidiya enfeksiyonu.

Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi anlamı, kısaca tanımı

Sığı : Bir çeşit geyik, karaca

Sığırlar : Memeliler (Mammalia) sınıfının, çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, kaba yapılı, boynuzlu, hantal, kuyrukları püsküllü bir alt familya. Boğa (Bos taurus), Tibet sığırı (B.grunniens), Hint mandası (Buffelur bubalus), yaban sığırı (Bibos gaurus) misk öküzü (Ovibos moschatus) türleri iyi bilinir. (Bovinae),türleri iyi bilinir.

Sporadik : Hastalığın ara sıra, tek tük görülmesi, geniş alanlara yayılmaması. Düzensiz olarak oluşan veya seyrek olarak görülen, geniş sahalara yayılmayan veya tek tük görülen.

Sığır : Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı. Anlayışsız, kaba saba kimse.

 

Spor : Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. Kullanışı rahat, kolay olan. Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi.

Sporadik sığır ensefalomiyelitisi : Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi.

Bulaşıcı serözitis : Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi.

Ensefalomiyelitis : Beyin ve omuriliğin birlikte yangısı. Çoğunlukla viral etkenlere bağlı olarak biçimlenir.

Enfeksiyon : Organizmada hastalığa yol açan mikrop, virüs, parazit vb. etkenlerin genel veya yerel gelişmesi, yayılması.

Chlamydia : Gram negatif, hareketsiz, kapsülsüz, mikroskopta tek tek veya kümeler biçiminde görülen, cansız sıvı ve katı besi yerlerinde üremeyen, intrasellüler bir bakteri cinsi.

Seröz zar : Vücut boşluklarının duvarlarını ve içindeki organları örten zar. Bağ dokusu tabakası üstündeki mezotelden oluşan, vücut boşluklarının duvarlarını ve içindeki organları örten zar, seroza.

Serözitis : Seröz zarın yangısı, serozanın yangısı.

Sinovyal : Eklem sıvısına ait veya eklem sıvısı salgılayan.

Bulaşıcı : Birinden başkasına geçen, bulaşan, sâri.

Zayıflık : Zayıf olma durumu.

Hastalık : Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Aşırı düşkünlük, tutku. Ruh sağlığının bozulması durumu. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Amaçsız : Amacı olmayan, gayesiz. Amacı olmayan, gayesiz bir biçimde, yönsüz, boş boş.

Diğer dillerde Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi anlamı nedir?

İngilizce'de Sığırların sporadik ensafalomiyelitisi ne demek ? : sporadic bovine encephalomyelitis