Türeme nedir, Türeme ne demek

Yerel Türkçe anlamı:

Evlilik dışı doğan çocuk, piç.

Yaşama, öl anlamında ilenç.

Boz renkli bir ot : Bizim tarlanın türemesi o kadar fazlalaştı ki çapalamakla bitmiyor.

Gramer anlamı:

[Bakınız: ünlü türemesi]

Bilimsel terim anlamı:

(kendiliğinden) türeme

Bir önsayıt, öncül ya da genellikten çıkarım yoluyla üretilmiş olma.

İngilizce'de Türeme ne demek? Türeme ingilizcesi nedir?:

derivation

Almanca'da Türeme ne demek?:

vésicule

Fransızca'da Türeme ne demek?:

spontanné

Türeme anlamı, tanımı:

Türeme ünlü : Kelimenin aslında bulunmayan, iç veya ön seste beliren ünlü: azm azim, Rum Urum, gepgenç gepegenç gibi.

Türeme ünsüz : Kelimenin aslında bulunmayan, ön veya iç seste beliren ünsüz: urmak vurmak, fiat fiyat gibi.

Addan türeme ad : Ad kökünden yapım ekleriyle türetilen ad gövdesi, isimden türeme isim: Ev-cil, göz-cü-lük vb.

Addan türeme eylem : Ad kökünden fiil yapım ekiyle yapılmış fiil gövdesi, isimden türeme fiil.

Eylemden türeme ad : Fiil köklerinden fiilden isim yapma ekleriyle türetilmiş isim, fiilden türeme isim.

Eylemden türeme eylem : Fiil köklerinden fiilden fiil yapma ekleriyle türetilmiş fiil, fiilden türeme fiil: sardır-(

Fiilden türeme fiil : Eylemden türeme eylem.

 

Fiilden türeme isim : Eylemden türeme ad.

İç türeme : Kelimenin aslında bulunmayan bir ünlü veya ünsüzün iç seste belirmesi.

İsimden türeme fiil : Addan türeme eylem.

İsimden türeme isim : Addan türeme ad.

Ses türemesi : Bir sözün aslında bulunmayan bir ünlü veya ünsüzün sonradan türemesi: urmak vurmak, hükm hüküm gibi.

Ünlü türemesi : Ses özelliklerine veya birbirleriyle birleşme şartlarına uygun olarak kelimenin önüne, içine veya sonuna ünlü getirilmesi: scarpina iskarpin, ruza oruç, limon ilimon vb.

Ünsüz türemesi : Kelime içine veya başına bir ünsüzün eklenmesi.

Türe : Adalet.

Türemek : Çoğalmak. Parçalanıp çoğalmak, üremek. Bir kökten çıkmak. Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak.

Ön ses türemesi : Aslında kelimede bulunmayan bir ünlü veya ünsüzün ön seste belirmesi, protez: urmak vurmak gibi.

Aynı : Benzer. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş.

Kökten : Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal.

Çıkma : Eski, kullanılmış. Çıkmış. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, çıkıntı, derkenar. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon. Desteklemek amacıyla verilen para. Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.

 

İştikak : Aynı kökten gelen kelimeleri bir arada kullanma sanatı. Türeme. Yarılmış bir şeyin bir bölümünü alma.

Türemen : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Yasa adamı, hukukçu.

Diğer dillerde Türeme anlamı nedir?

İngilizce'de Türeme ne demek? : sprining up, sprouting up; derivation

Fransızca'da Türeme : dérivé [le]