Kökten nedir, Kökten ne demek

Kökten; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Kökten" ile ilgili cümle

  • "Kökten bir değişiklik."

Kökten isminin anlamı, Kökten ne demek:

Erkek ismi olarak; Köklü, yüzeyde kalmayan, derine inen. Soylu.

Kökten kısaca anlamı, tanımı:

Kökten çiçekli : Çiçekleri kök saptan veya kök yanından süren bitki çeşitleri.

Kökten dinci : Kökten dincilik yanlısı olan, fundamentalist.

Kökten sürme : Niteliğini soydan almış, türedi olmayan, soylu.

Kökten dincilik : Kurulu düzenin temellerini dinî kural ve inançlar doğrultusunda değiştirip uygulamadan yana olan tutum veya öğreti, fundamentalizm. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Amerika'da ortaya çıkan protestan kökenli dinî akım, fundamentalizm.

Köktenci : Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı olan, radikal.

Köktencilik : Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm. Yaşama biçimlerini, yaşama ilişkilerini eleştirip kökten değiştirme eğiliminde sonuna kadar giden görüş. Ele alınan konunun temel nedenlerine, köklerine kadar inen düşünce biçimi, radikalizm. Kurulu düzenin temellerine yönelik toplumsal ve ekonomik değiştirmelerden yana olan tutum veya öğreti, radikalizm.

 

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Derin : Uzun süren. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan. İçten gelen. Dip. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. Ayrıntılı. Yoğun. Yüzeyden içeri inen.

Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçeklik. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Kök, köken, kaynak. Soy, nesep. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak.

Köklü : Kökü olan. Kökleşmiş, iyi yerleşmiş, kalıcı olan, esaslı. Soylu, soyu sopu belli, iyi tanınan.

Radikal : Köktenci. Kökten.

Kökten ile ilgili Cümleler

  • Yine, köktenci ideolojiler büyük tarihsel ilerlemelere karşı çıkarlar.
  • Son derece kutuplaşmış durumdaki köktenci partilerin koalisyon oluşturmak adına merkeze yakın partilerle omuz omuza vermesi mümkün görünmüyor.
  • Durum kökten değişti.

Diğer dillerde Kökten anlamı nedir?

İngilizce'de Kökten ne demek? : adj. radical

Fransızca'da Kökten : radical/e

Almanca'da Kökten : adj. einschneidend

Rusça'da Kökten : adj. коренной, радикальный