Tüzel nedir, Tüzel ne demek

Tüzel; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

Tüzel isminin anlamı, Tüzel ne demek:

Kız ismi olarak; Tüzeye uygun, hukuksal. Erkek ismi olarak; Tüzeye uygun, hukuksal.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Gaziantep şehrinde, Doğanpınar bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Tüzel hakkında bilgiler

Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık.

Hukuki düzenlemeler bakımından iki tür kişilik bulunmaktadır. "Gerçek kişi" ve "Tüzel kişi" (Hükmî şahıs). Gerçek kişi, sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına düşmesinden ölümüne kadar geçen süreçte hukuken kişiler için kullanılan terimdir. Kişilik hak ehliyeti kavramıyla aynı anlamda kullanılmaktadır. Yani bu şahıslar alacak ve borç yaratabilme ehliyetine sahiptirler.

Tüzel kişi ise gerçekte kişilik sahibi olmayan ancak kişilik sahibi olduğu varsayılan kişi veya mal topluluklarıdır. Tabi oldukları hukuk dalına göre ise "özel hukuk tüzel kişisi" ve "kamu hukuku tüzel kişisi" şeklinde ikili ayrıma tabi tutulabilir.

Dernek, vakıf, sendika, şirket gibi oluşumlar hukuken varlık kazandıkları anda tüzel kişilik kazanırlar ve bu tip oluşumlara özel hukuk tüzel kişisi denilmektedir. Dernek kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmeye dönük olarak bir araya gelmesi nedeniyle kişi topluluğu iken, vakıf belirli miktarda malın önceden belirlenen bir amacı gerçekleştirmeye özgülenmesi nedeniyle mal topluluğudur. Tüzel kişilikler, yasal organlarının oluşmasıyla tüzel kişilik kazanırlarken, dağılma (amacın gerçekleştirilmesi) ve dağıtma (yasal olmayan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucu fesih) nedenleriyle kişilikleri son bulur.

 

Tüzel anlamı, tanımı:

Hukuk : Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü. Bu yasaları konu alan bilim. Ahbaplık, dostluk. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze. Haklar.

Hukuki : Tüzel.

Tüzel kişi : Hukuk bakımından bireylerin veya malların topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık.

Tüze : Hukuk.

Tüzel kişilik : Tüzel kişi olma durumu, hükmi şahsiyet.

Hukuksal : Tüzel.

Hüküm : Önem, geçerlilik. Karar. Değer, aynı veya benzer nitelik. Egemenlik, hâkimiyet. Yargı.

Hükmi : Tüzel.

Kişi : Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Bakım : Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Toplu : Bir arada, bütün, kombine. Vücutça dolgun. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Topu olan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış.

 

Doğan : Kartalgillerden, sırtı kül rengi ve enine çizgili, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus).

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Tüzel bakıtım : Adam öldürme, yaralama, zehirleme, dövme ve benzeri olayların, bir doktor yönünden gözden geçirilmesi ve bilim açısından suçun belirtilmesi.

Tüzel görev : Bir yargılık ve savcılıkça yapılan soruşturma ya da yargılama ile ilgili sorunlardan dolayı kendilerinden istenilen bilgileri kolluk ve bütün devlet görevlilerinin doğru ve gecikmesiz olarak bildirme görevi.

Tüzel halkbilim : Halkbilimin tüzel alanını konu alan bilim dalı. bk. halk tüzesi.

Tüzel işlem : Bir uyuşmazlığın yargılığa gelmesinden başlayıp, yargı verilinceye dek geçen süre içinde, yapılan her türlü işlem.

Tüzel karar : Yargılama, yürütme görevlilerinin belli bir konuyu görüşüp inceliyerek bağladıkları kesin sonuç.

Tüzel kişi fişi : Bir kitabın hazırlanmasında sorumluluk taşıyan kamu kuruluşu ya da özel kuruluş adına çıkarılan fiş.

Tüzel kişiler : Başlı başına varlığı olan, belli bir amaç güderek çalışan insan kümeleri.

Tüzel kişilerin vergi cezaları : Tüzel kişilerin yönetim ve arıtımında vergi yasasına aykırı davranışlarından doğacak vergi cezalarının tüzel kişiler adına kesilmesi.

Tüzel kişilerin yapıt hakkı : Tüzel kişilere yasalarda belirtilen koşullarla tanınmış yapıt hakkı.

Tüzel kütük : Yargılıklarda verilen kesin ceza yargıları özetinin yazıldığı kütük.

Diğer dillerde Tüzel anlamı nedir?

İngilizce'de Tüzel ne demek? : adj. incorporated, judical, juridical, legal, corporate, incorporate

Fransızca'da Tüzel : judiciaire, juridique

Almanca'da Tüzel : juristisch