Tanzim satışı nedir, Tanzim satışı ne demek

  • Satıcı fiyatlarının yükselmesini önlemek, bazı malların tüketiciye ulaşmasını sağlamak için belediye veya başka kamu kuruluşları tarafından yapılmış olan satış

Tanzim satışı tanımı, anlamı:

Tanzim : Düzenleme, düzen verme, yoluna koyma. Sıraya koyma, sıralama.

Satış : Satma işi. Satıcı ile alıcı arasında yapılmış olan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılmış olan işlem, satım.

Satıcı : Alıcıya bir şey satan kimse.

Fiyat : Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı. Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha. Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki.

Yükselme : Terfi. Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen hareketi. Yükselmek işi, itila. Suların kabararak yüzeyinin yükseğe çıkması.

Önlemek : Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak. Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, önüne geçmek.

Tüketici : Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı. Bitiren, mahveden.

Ulaşma : Ulaşmak işi.

Sağlamak : Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Elde etmek, sahip olmak.

Diğer dillerde Tanzim satışı anlamı nedir?

İngilizce'de Tanzim satışı ne demek? : sale of foodstuffs by a municipality so as to regulate the prices