Tarafsız bölge nedir, Tarafsız bölge ne demek

Tarafsız bölge; bir askerlik terimidir.

  • Savaşta iki taraf yetkilileri veya kumandanları tarafından verilen kararla oluşturulan askerden arınmış bölge

Tarafsız bölge tanımı, anlamı:

Tarafsız : Yansız.

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yöre, yer. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Savaş : Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal. Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele. Uğraşma, kavga, mücadele.

Yetkili : Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar. Mezun.

Kumandan : Komutan.

Karar : Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik. Bu yargıyı bildiren belge. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Tam ölçüsünde, ne az ne çok. Değişmez olma. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

 

Asker : Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Er. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Askerlik görevi veya ödevi.

Diğer dillerde Tarafsız bölge anlamı nedir?

İngilizce'de Tarafsız bölge ne demek? : neutral zone