Televizyon programı nedir, Televizyon programı ne demek

  • Televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri

Televizyon programı hakkında bilgiler

Televizyon programları diğer adı televizyon showları, televizyonda yayınlanan tüm programların genel adıdır. Televizyon programları, televizyon kanallarında olur. Her programın belirli bir süresi olur. Birçok program türü vardır.

Televizyon programı ile ilgili Cümleler

  • Özel haber nedeniyle televizyon programı kesildi.
  • Emily en sevdiği televizyon programını izliyor.
  • Kendi televizyon programım var.
  • Bu televizyon programı penguenler hakkında.

Televizyon programı tanımı, anlamı:

Televizyon : Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

Yayın : Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat.

Program : Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. İzlence. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri.

 

Haber : İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. Yüklem.

Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.

Eğlence : Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse. Eğlenme işi, sefahat.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Kanal : Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol.