Ultimate türkçesi Ultimate nedir

Ultimate ile ilgili cümleler

English: Ali paid the ultimate price.
Turkish: Ali en yüksek fiyatı ödedi.

English: He made the ultimate decision.
Turkish: Son kararı verdi.

English: Our ultimate goal is to establish world peace.
Turkish: Nihai amacımız dünya barışını kurmaktır.

English: What is the ultimate purpose of education?
Turkish: Eğitimin nihai amacı nedir?

English: What is your ultimate goal in your life?
Turkish: Hayatınızdaki nihai hedefiniz nedir?

Ultimate ingilizcede ne demek, Ultimate nerede nasıl kullanılır?

Ultimate analysis : Son çözümleme. Öğesel çözümleme. Nihai analiz. Bir bileşikteki her öğenin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi. Elemanter analiz. Elementer analiz.

Ultimate authority : En yüksek otorite. Son kararı veren kimse vey şey.

Ultimate band list : Müzik grupları ve müzik hakkında bilgi sağlayan geniş bir internet sitesi (konserler, albümler vb). En son müzik listesi. Ubl.

Ultimate beneficiary : En son hak sahibi. Bölündüğü zaman bir güven fonunun alıcısı. En yüksek hak sahibi.

Ultimate consumer : Nihai müstehlik. Nihai tüketici. Son tüketici.

Ultimately : Eninde sonunda. En sonunda. Son olarak. Nihayetinde. Sonuçta. Sonuç olarak. En nihayetinde. Sonunda.

 

Ultimate load : Üst sınır yükü. Azami yük haddi. Kırılma yükü. Taşıma yükü. Nihai yük. Kopma yükü. Son dayanma yükü. Kritik yük.

Ultimate request : Sonraki başvurma. Herhangi bir nedenle, önceden durumu bildirerek yordamınca başvurulma.

Ultimate goal : Nihai niyet. Nihai hedef. Esas amaç. En son hedef. En yüksek hedef.

Ultimate tensile strength : Üst çekme dayanımı. Kopma dayancı. Azami gerilme gücü. Son çekme mukavemeti. Son çekme dayanımı. Maksimum çekme dayanımı. Enson çekme dayanımı.

İngilizce Ultimate Türkçe anlamı, Ultimate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ultimate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Afterbirth : Döleşi. Meşime. Plasenta.

Closure : Kapama. Patlayıcı ünsüzlerin boğumlanması sırasında ses yolunun önce bir kapanma durumuna geçmesi: c, ç, d, t, p, k, g ünsüzlerinin boğumlanmasında görüldüğü gibi. Son verme. Koymak. Kapanma. Kapanım. Kapatıcı. Kapatma.

Beltings : Sarma. Kemer takma. Kayış geçirme. Kemerleme. Kayışlama. Harika. Kayış. Müthiş. Kemer malzemesi.

A1 : En iyi kalitede. Çizginin en üstünde. Birinci sınıf. (argo terim) süper. Harika. A bir. Eşsiz.

Final : Sonuncu. Sömestr sonu veya kurs sonu sınavı. Yargının kesinleşmesi. Final karşılaşması. Birinciyi belli eden, herhangi bir daldaki yarışmayı sonuçlandıran yarış. Sonda gelen. Eleme yarışlarından sonra birinci, ikinci ve üçüncüyü belli edecek son ve kesin karşılaşma. Final. Son baskı.

 

Last : Herşeyden sonra. Sürmek (süre vb). Ölüm. Dayanmak. Son şey. Gitmek. Sonuncu olarak. Tutunmak.

A one : A kalite. En iyi kalitede. Üstün sınıf. A-bir. En iyi kalite. Birinci sınıf. Birinci kalite. A-1. Şahane.

Prime : En kaliteli. Baş. Suyla doldurarak kullanıma hazırlamak. İlk. Ağızotu koymak. Astar çekmek. Astar sürmek. Asal. Astar vurmak.

Biggest : Kapı gibi (argo terim). İri kıyım. Kocaman. Çok. Önemli. İri yarı. Büyük. İri. Yüce.

Maximal : Büyükçe. Azami. Maksimal. Bir değişkenin alabileceği en yüksek değer, enb. Enbüyük. En fazla.

Ultimate synonyms : ultimacy, maximals, championing, absolute, superfine, conclusive, concluding, all in all, net, conclusion, beaut, ruling, latests, optimal, superlative, ambrosial, darrein, conclusory, maximum, lattermost, last ditch, paramount, bests, breakup, bang up, supreme, eventual, championed, belting, largest, crucial, ultimateness, max.

Ultimate zıt anlamlı kelimeler, Ultimate kelime anlamı

Proximate : Yakın. Yaklaşık. En yakın. Hemen hemen.

First : Başta gelen. İlk olarak. Başlangıç. İlk kez. Başta. Birinci. İlkönce. En büyük. İlk. Öncelikle.

Ultimate ingilizce tanımı, definition of Ultimate

Ultimate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Extreme. To come or bring to an end. Farthest. Final. Most remote in space or time. Last. To eventuate. To end.